Aktuella datum och händelser

Dessa datum är aktuella för dig som är, eller sköter administrationen åt, företagare.

Större företag = företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms.
Mindre företag = företag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms
Skatter = F-skatt, särskild A-skatt samt avdragen preliminärskatt

Observera att mindre företag frivilligt, efter ansökan till skattemyndigheten, kan använda reglerna för stora företag.

Datumen för skattedeklaration och inbetalning av skatter, avgifter och moms gäller det senaste datum då deklarationen respektive inbetalningen ska vara skattemyndigheten tillhanda. 

juli
 • 25 jul
  Periodisk sammanställning för juni och kvartal 2 - 2019 - elektronisk »

  Periodisk sammanställning för juni om du lämnar in sammanställningen elektroniskt.

  Här kan du läsa om hur du skapar en eSKD »

 • 26 jul
  Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för juni (större företag) »

  Sista dag att lämna in arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för juni i större företag.

  Här kan du läsa mer om programmets funktion för Skattedeklaration (momsdeklaration och arbetsgivardeklaration på individnivå »

 • 26 jul
  Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2019-05-31) »

  Momsdeklaration och inbetalning av helårsmoms för företag med bokslut 2019-05-31.

  Företag (utom handelsbolag och kommanditbolag) utan eu-handel får dock lämna momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen.

  Läs mer om hur du skapar en elektronisk skattedeklaration i BL Administration här »

 • 26 jul
  Inbetalning av moms (större företag) »

  Sista dagen för inbetalning av moms för större företag.

 • 31 jul
  Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2018-12-31) »

  Idag ska årsredovisning och revisionsberättelse vara Bolagsverket tillhanda för bokslut 2018-12-31

  Du vet väl att du kan göra bokslutet och årsredovisningen enkelt och smidigt i vårt bokslutsprogram BL Bokslut. 

augusti
 • 01 aug
  Inkomstdeklaration (bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31) – elektronisk »

  Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen för bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31) elektroniskt.

  Du vet väl att du kan göra detta via vårt skatte och deklarationsprogram BL Skatt som du kan läsa mer om här »

 • 12 aug
  Inbetalning av skatter och socialavgifter (större företag) »

  Sista dag för inbetalning av skatter och socialavgifter.

 • 12 aug
  Fyllnadsbetalning vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2019-05-31 och 2019-06-30) »

  Sista dag för extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr för bokslut 2019-05-31 och 2019-06-30.

 • 15 aug
  Slutskattebesked (bokslut 2018-07-31 och 2018-08-31) »

   Idag ska du ha fått slutskattebesked för bokslut  2018-07-31 och 2018-08-31.

 • 19 aug
  Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för juli (mindre företag) »

  Idag är sista dagaen att lämna in arbetsgivardeklaration på individnivå för skatteavdrag och sociala avgifter för mindre företag.

  Här kan du läsa mer om programmets funktion för Skattedeklaration (momsdeklaration och arbetsgivardeklaration på individnivå) »

 • 19 aug
  Momsdeklaration och inbetalning (helårsmoms utan EU-handel) – elektronisk »

  Momsdeklaration och inbetalning av helårsmoms för företag med bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31

  Företag (utom handelsbolag och kommanditbolag) utan eu-handel får dock lämna momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen.

  Läs mer om hur du skapar en elektronisk skattedeklaration i BL Administration här »

 • 19 aug
  Momsdeklaration för juni (mindre företag med månadsmoms) »

  Idag är sista dag att skicka in momsdeklaration för juni för mindre företag med månadsmoms.

  Du vet väl att du kan skapa en elektronisk momsdeklaration med hjälp av BL Administration? Du kan läsa mer om det här »

 • 19 aug
  Momsdeklaration för april-juni (mindre företag med tremånadersmoms) »

  Sista dagen att skicka in momsdeklaration för april-juni för mindre företag med tremånadersmoms. 

  Du vet väl att du kan skapa en elektronisk momsdeklaration med hjälp av BL Administration? 

  Du kan läsa mer om hur du gör i programmet här »

 • 19 aug
  Inbetalning av moms (mindre företag med månads- eller tremånadersmoms) »

  Sista dag att betala in momsen för dig med månads- eller tremånadersmoms.

 • 19 aug
  Inbetalning av skatter och socialavgifter (utom större företag) »

  Sista dag för inbetalning av skatter och socialavgifter för alla företag utom de som klassas som större företag.

 • 20 aug
  Periodisk sammanställning för juli – pappersblankett »

  Periodisk sammanställning för juli om du lämnar in sammanställningen via papperblankett fortfarande. 

  Har du inte redan börjat låta programmet skapa en elektronisk fil för inlämning så kan du göra det nu. 

  Klicka här för att läsa mer om hur du kommer igång »

 • 26 aug
  Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för juli (större företag)»

  Sista dag att lämna in arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för juli i större företag

  Här kan du läsa om hur du arbetar med Skattedeklarationen (momsdeklaration och arbetsgivardeklaration på individnivå) i programmet »

 • 26 aug
  Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2019-06-30) »

  Momsdeklaration och inbetalning av helårsmoms för företag med bokslut 2019-06-30.

  Företag (utom handelsbolag och kommanditbolag) utan eu-handel får dock lämna momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen.

  Läs mer om hur du skapar en elektronisk skattedeklaration i BL Administration här »

 • 26 aug
  Inbetalning av moms (större företag) »

  Sista dagen för inbetalning av moms för större företag.

 • 26 aug
  Periodisk sammanställning för juli – elektronisk »

  Periodisk sammanställning för juli om du lämnar in sammanställningen elektroniskt.

  Har du inte redan börjat låta programmet skapa en elektronisk fil för inlämning så kan du göra det nu. 

  Klicka här för att läsa om Periodisk sammanställning »

september
 • 02 sep
  Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2019-01-31) »

  Idag ska årsredovisning och revisionsberättelse vara Bolagsverket tillhanda för bokslut 2018-01-31

  Du vet väl att du kan göra bokslutet och årsredovisningen enkelt och smidigt i vårt bokslutsprogram BL Bokslut 

 • 03 sep
  Fyllnadsbetalning vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30) »

  Sista dag för extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr för bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30.

 • 12 sep
  Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för augusti (mindre företag) »

  Idag är sista dagaen att lämna in arbetsgivardeklaration på individnivå för skatteavdrag och sociala avgifter för mindre företag.

  Här kan du läsa mer om programmets funktion för Skattedeklaration (momsdeklaration och arbetsgivardeklaration på individnivå) »

 • 12 sep
  Momsdeklaration för juli (mindre företag med månadsmoms) »

  Idag är sista dag att skicka in momsdeklaration för juli för mindre företag med månadsmoms.

  Du vet väl att du kan skapa en elektronisk momsdeklaration med hjälp av BL Administration? Du kan läsa mer om det här »

 • 12 sep
  Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms) »

  Idag är sista dagen för inbetalning av moms för mindre företag med månadsmoms.

 • 12 sep
  Inbetalning av skatter och socialavgifter »

  Sista dag för inbetalning av skatter och socialavgifter.

 • 12 sep
  Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2018-05-31 och 2018-06-30) »

  Idag är sista dagen för betalning av kvarskatt för bokslut 2018-05-31 och 2018-06-30.

 • 20 sep
  Periodisk sammanställning för augusti - pappersblankett »

  Periodisk sammanställning för augusti om du lämnar in sammanställningen via papperblankett fortfarande. 

  Har du inte redan börjat låta programmet skapa en elektronisk fil för inlämning så kan du göra det nu. 

  Klicka här för att läsa mer om hur du kommer igång »

 • 25 sep
  Periodisk sammanställning för augusti - elektronisk »

  Periodisk sammanställning för augusti om du lämnar in sammanställningen via papperblankett fortfarande. 

  Har du inte redan börjat låta programmet skapa en elektronisk fil för inlämning så kan du göra det nu. 

  Klicka här för att läsa mer om hur du kommer igång »

 • 26 sep
  Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för augusti (större företag) »

  Sista dag att lämna in arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för augusti i större företag

  Här kan du läsa mer om hur du skapar en elektronisk skattedeklaration i 
  BL Administration »

 • 26 sep
  Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2019-07-31) »

  Momsdeklaration och inbetalning av helårsmoms för företag med bokslut 2019-07-31.

  Företag (utom handelsbolag och kommanditbolag) utan eu-handel får dock lämna momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen.

  Läs mer om hur du skapar en elektronisk skattedeklaration i BL Administration här »

 • 26 sep
  Inbetalning av moms (större företag) »

  Sista dagen för inbetalning av moms för större företag.

 • 30 sep
  Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2019-02-28) »

  Idag ska årsredovisning och revisionsberättelse vara Bolagsverket tillhanda för bokslut 2019-02-28.

  Du vet väl att du kan göra bokslutet och årsredovisningen enkelt och smidigt i vårt bokslutsprogram BL Bokslut. 

oktober
 • 14 okt
  Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för september (mindre företag) »

  Idag ska du senast lämna in arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter avseende september för mindre företag.

  Här kan du läsa mer om programmets funktion för Skattedeklaration (momsdeklaration och arbetsgivardeklaration på individnivå) »

 • 14 okt
  Momsdeklaration för augusti (mindre företag med månadsmoms) »

  Idag är sista dag att skicka in momsdeklaration för augusti för mindre företag med månadsmoms.

  Du vet väl att du kan skapa en elektronisk momsdeklaration med hjälp av BL Administration? Du kan läsa mer om det här »

 • 14 okt
  Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms) »

  Idag är sista dagen för inbetalning av moms för mindre företag med månadsmoms.

 • 14 okt
  Inbetalning av skatter och socialavgifter »

  Sista dag för inbetalning av skatter och socialavgifter.

 • 14 okt
  Fyllnadsbetalning vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2019-07-31 och 2019-08-31) »

  Sista dag för extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr för bokslut 2019-07-31 och 2019-08-31.

 • 21 okt
  Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 - 2019 - pappersblankett »

  Periodisk sammanställning för september om du lämnar in sammanställningen via papperblankett fortfarande. 

  Har du inte redan börjat låta programmet skapa en elektronisk fil för inlämning så kan du göra det nu. 

  Klicka här för att läsa mer om hur du kommer igång »

 • 25 okt
  Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 - 2019 - elektronisk »

  Periodisk sammanställning för september om du lämnar in sammanställningen via papperblankett fortfarande. 

  Har du inte redan börjat låta programmet skapa en elektronisk fil för inlämning så kan du göra det nu. 

  Klicka här för att läsa mer om hur du kommer igång »

 • 28 okt
  Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för september (större företag) »

  Sista dag att lämna in arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för september i större företag.

  Här kan du läsa mer om programmets funktion för Skattedeklaration (momsdeklaration och arbetsgivardeklaration på individnivå) »

 • 28 okt
  Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2019-08-31) »

  Momsdeklaration och inbetalning av helårsmoms för företag med bokslut 2019-08-31.

  Företag (utom handelsbolag och kommanditbolag) utan eu-handel får dock lämna momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen.

  Läs mer om hur du skapar en elektronisk skattedeklaration i BL Administration här »

 • 28 okt
  Inbetalning av moms (större företag) »

  Sista dagen för inbetalning av moms för större företag.

 • 31 okt
  Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2019-03-31) »

  Idag ska årsredovisning och revisionsberättelse vara Bolagsverket tillhanda för bokslut 2019-03-31

  Du vet väl att du kan göra bokslutet och årsredovisningen enkelt och smidigt i vårt bokslutsprogram BL Bokslut»

november
 • 01 nov
  Inkomstdeklaration (bokslut 31/1, 28/2, 31/3 och 30/4) - pappersblankett »

  Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen för bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30) via pappersblankett.

  Du vet väl att du kan göra detta via vårt skatte och deklarationsprogram BL Skatt som du kan läsa mer om här »

 • 01 nov
  Inlämning av förenklad fastighetsdeklaration för jordbruk »

  Idag är sista dagen att lämna in en förenklad fastighetsdeklaration för jordbruk.

 • 04 nov
  Fyllnadsbetalning för underskott av slutlig skatt < 30 000 kr (bokslut 31/5 & 30/6) »

  Sista dag för extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr för bokslut 2019-05-31 och 2019-06-30.

 • 12 nov
  Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för oktober (mindre företag) »

  Idag ska du senast lämna in arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter avseende oktober för mindre företag.

  Här kan du läsa mer om programmets funktion för Skattedeklaration (momsdeklaration och arbetsgivardeklaration på individnivå) »

 • 12 nov
  Momsdeklaration för juli - september (mindre företag med tremånadersmoms) »

   

  Idag är sista dag att skicka in momsdeklaration för juli - september för mindre företag med tremånadersmoms.

  Du vet väl att du kan skapa en elektronisk momsdeklaration med hjälp av BL Administration? 

   

   

  Du kan läsa mer om det här »

   

 • 12 nov
  Momsdeklaration för september (mindre företag med månadsmoms) »

   

  Idag är sista dag att skicka in momsdeklaration för september för mindre företag med månadsmoms.

  Du vet väl att du kan skapa en elektronisk momsdeklaration med hjälp av BL Administration? 

   

   

  Du kan läsa mer om det här »

   

 • 12 nov
  Momsdeklaration och inbetalning (helårsmoms utan EU-handel) »

  Momsdeklaration och inbetalning av momsen för företag med helårsmoms utan EU-handel som lämnar in momsdeklarationen med pappersblankett. Gäller bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30.

  Du kan läsa mer om hur du gör momsdeklarationen elektroniskt här » 

 • 12 nov
  Inbetalning av moms (mindre företag med månads- eller tremånadersmoms) »

  Sista dag att betala in momsen för dig med månads- eller tremånadersmoms. 

 • 12 nov
  Inbetalning av skatter och socialavgifter (utom större företag) »

  Sista dag för inbetalning av skatter och socialavgifter för alla företag utom de som klassas som större företag.

 • 12 nov
  Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2018-07-31 och 2018-08-31) »

   Sista dag för betalning av kvarskatt med bokslut  2018-07-31- och 2018-08-31.

 • 20 nov
  Periodisk sammanställning för oktober- pappersblankett »

  Periodisk sammanställning för oktober om du fortfarande lämnar in sammanställningen via pappersblankett.

  Har du inte redan börjat låta programmet skapa en elektronisk fil för inlämning så kan du göra det nu. 

  Klicka här för att läsa mer om hur du kommer igång »

 • 25 nov
  Periodisk sammanställning för oktober - elektronisk »

  Periodisk sammanställning för oktober om du lämnar in sammanställningen elektroniskt. 

  Har du inte redan börjat låta programmet skapa en elektronisk fil för inlämning så kan du göra det nu. 

  Klicka här för att läsa mer om hur du kommer igång »

 • 26 nov
  Arbetsgivardeklaration samt momsdeklaration för oktober (större företag) »

  Sista dag att lämna in arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för oktober i större företag.

  Här kan du läsa mer om programmets funktion för Skattedeklaration (momsdeklaration och arbetsgivardeklaration på individnivå) »

 • 26 nov
  Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2019-09-30) »

  Momsdeklaration och inbetalning av helårsmoms för företag med bokslut 2019-09-30.

  Företag (utom handelsbolag och kommanditbolag) utan eu-handel får dock lämna momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen.

  Läs mer om hur du skapar en elektronisk skattedeklaration i BL Administration här »

 • 26 nov
  Inbetalning av moms (större företag) »

  Idag är sista dagen för inbetalning av moms för större företag.

december
 • 02 dec
  Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2019-04-30) »

  Sista dag att lämna in årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för bokslut 2019-04-30

  Du vet väl att du kan använda BL Bokslut för att göra ditt bokslutsarbete och enkelt skapa en årsredovisning på ett överskådligt och proffsigt sätt.

  Här kan du läsa mer om BL Bokslut »

 • 02 dec
  Inkomstdeklaration (bokslut 31/1, 29/2 31/3 & 30/4) - elektronisk »

  Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen för bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30) för dig som lämnar den elektroniskt.

  Du vet väl att du kan göra detta via vårt skatte- och deklarationsprogram BL Skatt om du inte redan gör det. 

  Det kan du läsa mer om här »

 • 02 dec
  Preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2020 »

  Sista dag för preliminär inkomstdeklaration gällande inkomståret 2020.

 • 12 dec
  Arbetsgivardeklaration för november (mindre företag) »

  Idag ska du senast lämna in arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter avseende november för mindre företag.

  Här kan du läsa mer om programmets funktion för Skattedeklaration (momsdeklaration och arbetsgivardeklaration på individnivå) »

 • 12 dec
  Momsdeklaration för oktober (mindre företag med månadsmoms) »

  Idag är sista dag att skicka in momsdeklaration för oktober för mindre företag med månadsmoms.

  Du vet väl att du kan skapa en elektronisk momsdeklaration med hjälp av BL Administration? 

  Du kan läsa mer om det här »

 • 12 dec
  Momsdeklaration och inbetalning (helårsmoms utan EU-handel) »

  Momsdeklaration och inbetalning av momsen för företag med helårsmoms utan EU-handel som lämnar in momsdeklarationen elektroniskt. Gäller bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30.

  Du kan läsa mer om hur du gör momsdeklarationen elektroniskt här » 

 • 12 dec
  Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms) »

  Idag är sista dagen för inbetalning av moms för mindre företag med månadsmoms.

 • 12 dec
  Inbetalning av skatter och socialavgifter »

  Idag är sista dag för inbetalning av skatter och socialavgifter.

 • 12 dec
  Slutskattebesked (bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31) »

  Slutskattebesked för företag med bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31.

 • 16 dec
  Inkomstdeklaration (bokslut 31/5 & 30/6) - pappersblankett »

  Inkomstdeklaration för juridiska personer med bokslut 2019-05-31 och  2019-06-30 för de företag som lämnar in denna på pappersblankett.

  Du vet väl att du kan göra detta via vårt skatte- och deklarationsprogram BL Skatt om du inte redan gör det.

  Det kan du läsa mer om här »

 • 20 dec
  Periodisk sammanställning för november - pappersblankett »

  Periodisk sammanställning för november om du fortfarande lämnar in sammanställningen via pappersblankett.

  Har du inte redan börjat låta programmet skapa en elektronisk fil för inlämning så kan du göra det nu. 

  Klicka här för att läsa mer om hur du kommer igång »

 • 27 dec
  Arbetsgivardeklaration samt momsdeklaration för november (större företag) »

  Sista dag att lämna in arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för oktober i större företag.

  Här kan du läsa mer om programmets funktion för Skattedeklaration (momsdeklaration och arbetsgivardeklaration på individnivå) »

 • 27 dec
  Momsdeklaration och inbetalning (helårsmoms utan EU-handel) - pappersblankett »

  Momsdeklaration och inbetalning av momsen för företag med helårsmoms utan EU-handel som lämnar in momsdeklarationen med pappersblankett. Gäller bokslut 2019-05-31 och 2019-06-30.

  Du kan läsa mer om hur du gör momsdeklarationen elektroniskt här » 

 • 27 dec
  Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2019-10-31) »

  Momsdeklaration och inbetalning av helårsmoms för företag med bokslut 2019-10-31.

  Företag (utom handelsbolag och kommanditbolag) utan eu-handel får dock lämna momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen.

  Läs mer om hur du skapar en elektronisk skattedeklaration i BL Administration här »

 • 27 dec
  Inbetalning av moms (större företag) »

   Idag är sista dagen för inbetalning av momsen för större företag. 

 • 27 dec
  Periodisk sammanställning för november - elektronisk »

  Periodisk sammanställning för november om du lämnar in sammanställningen elektroniskt. 

  Har du inte redan börjat låta programmet skapa en elektronisk fil för inlämning så kan du göra det nu. 

  Klicka här för att läsa mer om hur du kommer igång »

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

BL Administration - Aktuella datum och händelser - ctl00_twimg Fjärrsupport: