Aktuella datum och händelser

Dessa datum är aktuella för dig som är, eller sköter administrationen åt, företagare.

Större företag = företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms.
Mindre företag = företag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms
Skatter = F-skatt, särskild A-skatt samt avdragen preliminärskatt

Observera att mindre företag frivilligt, efter ansökan till skattemyndigheten, kan använda reglerna för stora företag.

Datumen för skattedeklaration och inbetalning av skatter, avgifter och moms gäller det senaste datum då deklarationen respektive inbetalningen ska vara skattemyndigheten tillhanda. 

maj
 • 27 maj
  Arbetsgivardeklaration samt momsdeklaration för april (större företag) »

  Sista dag att lämna in arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för april i större företag

  Här kan du läsa mer om hur du skapar en elektronisk skattedeklaration i BL Administration »

 • 27 maj
  Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2019-03-31) »

  Momsdeklaration och inbetalning av helårsmoms för företag med bokslut 2019-03-31.

  Företag (utom handelsbolag och kommanditbolag) utan eu-handel får dock lämna momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen.

  Läs mer om hur du skapar en elektronisk skattedeklaration i BL Administration här »

 • 27 maj
  Inbetalning av moms (större företag) »

  Sista dagen för inbetalning av moms för större företag.

 • 27 maj
  Periodisk sammanställning för april - elektronisk »

  Periodisk sammanställning för april om du lämnar in sammanställningen elektroniskt. 

  Har du inte redan börjat låta programmet skapa en elektronisk fil för inlämning så kan du göra det nu. 

  Klicka här för att läsa mer om hur du kommer igång »

 • 31 maj
  Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2018-10-31) »

  Idag ska årsredovisning och revisionsberättelse vara Bolagsverket tillhanda för bokslut 2018-10-31

  Du vet väl att du kan göra bokslutet och årsredovisningen enkelt och smidigt i vårt bokslutsprogram BL Bokslut. 

juni
 • 12 jun
  Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för maj (mindre företag) »

  Idag ska du senast lämna in arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter avseende maj för mindre företag.

  Här kan du läsa om Arbetsgivardeklaration på individnivå >>

 • 12 jun
  Momsdeklaration för april (mindre företag med månadsmoms) »

  Sista dagen att skicka in momsdeklaration för april för mindre företag med månadsmoms. 

  Du vet väl att du kan skapa en elektronisk momsdeklaration med hjälp av BL Administration? 

 • 12 jun
  Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms) »

  Idag är sista dagen för inbetalning av moms för mindre företag med månadsmoms.

 • 12 jun
  Inbetalning av skatter och socialavgifter »

  Sista dag för inbetalning av skatter och socialavgifter.

 • 12 jun
  Fyllnadsbetalning av skatt för bokslut 31/01, 29/2, 31/3 och 30/4 2019 »

  Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30)

 • 17 jun
  Slutskattebesked (bokslut 2018-05-31 och 2018-06-30) »

   Idag ska du ha fått slutskattebesked för bokslut  2018-05-31 och 2018-06-30.

 • 20 jun
  Periodisk sammanställning för maj - pappersblankett »

  Periodisk sammanställning för maj om du fortfarande lämnar in sammanställningen via papperblankett. 

  Har du inte redan börjat låta programmet skapa en elektronisk fil för inlämning så kan du göra det nu. 

  Klicka här för att läsa mer om hur du kommer igång »

 • 25 jun
  Periodisk sammanställning för maj - elektronisk »

  Periodisk sammanställning för maj om du lämnar in sammanställningen elektroniskt. 

  Har du inte redan börjat låta programmet skapa en elektronisk fil för inlämning så kan du göra det nu. 

  Klicka här för att läsa mer om hur du kommer igång »

 • 26 jun
  Arbetsgivardeklaration samt momsdeklaration för maj (större företag) »

  Sista dag att lämna in arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för maj i större företag

  Här kan du läsa mer om hur du skapar en elektronisk skattedeklaration i BL Administration »

 • 26 jun
  Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2019-04-30) »

  Momsdeklaration och inbetalning av helårsmoms för företag med bokslut 2019-04-30.

  Företag (utom handelsbolag och kommanditbolag) utan eu-handel får dock lämna momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen.

  Läs mer om hur du skapar en elektronisk skattedeklaration i BL Administration här »

juli
 • 01 jul
  Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2018-11-30) »

  Idag ska årsredovisning och revisionsberättelse vara Bolagsverket tillhanda för bokslut 2018-11-30.

  Du vet väl att du kan göra bokslutet och årsredovisningen enkelt och smidigt i vårt bokslutsprogram BL Bokslut. 

 • 01 jul
  Inkomstdeklaration (bokslut 30/9, 31/10, 30/11 & 31/12) - pappersblankett »

  Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen för bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31) via pappersblankett.

  Du vet väl att du kan göra detta via vårt skatte och deklarationsprogram BL Skatt som du kan läsa mer om här »

 • 01 jul
  Sista dag för beslut om allmän fastighetstaxering för hyreshus och industri
 • 12 jul
  Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för juni (mindre företag) »

  Idag ska du senast lämna in arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter avseende juni för mindre företag.

  Här kan du läsa om Arbetsgivardeklaration på individnivå >>

 • 12 jul
  Momsdeklaration för maj (mindre företag med månadsmoms) »

  Idag är sista dag att skicka in momsdeklaration för maj för mindre företag med månadsmoms.

  Du vet väl att du kan skapa en elektronisk momsdeklaration med hjälp av BL Administration? Du kan läsa mer om det här »

 • 12 jul
  Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel - pappersblankett »

  Momsdeklaration och inbetalning för företag med helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31) om du ännu lämnar deklarationen som pappersblankett.

  Lämna den elektroniskt så har du fram till 17 augusti på dig istället. 
  Här kan du läsa om hur du skapar eSKD-filer i BL Administration »

 • 12 jul
  Inbetalning av skatter och socialavgifter »

  Sista dag för inbetalning av skatter och socialavgifter.

 • 12 jul
  Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms) »

  Idag är sista dagen för inbetalning av moms för mindre företag med månadsmoms.

 • 12 jul
  Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2018-01-31, 2018-02-28, 2018-03-31 och 2018-04-30) »

  Idag är sista dagen för betalning av kvarskatt för bokslut 2018-01-31, 2018-02-28, 2018-03-31 och 2018-04-30.

 • 22 jul
  Periodisk sammanställning för juni och kvartal 2 - 2019 - pappersblankett »

  Periodisk sammanställning för juni om du lämnar in sammanställningen via papperblankett fortfarande. 

  Har du inte redan börjat låta programmet skapa en elektronisk fil för inlämning så kan du göra det nu. 

  Klicka här för att läsa mer om hur du kommer igång »

 • 25 jul
  Periodisk sammanställning för juni och kvartal 2 - 2019 - elektronisk »

  Periodisk sammanställning för juni om du lämnar in sammanställningen elektroniskt.

  Här kan du läsa om hur du skapar en eSKD »

 • 26 jul
  Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för juni (större företag) »

  Sista dag att lämna in arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för juni i större företag.

  Här kan du läsa mer om programmets funktion för Skattedeklaration (momsdeklaration och arbetsgivardeklaration på individnivå »

 • 26 jul
  Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2019-05-31) »

  Momsdeklaration och inbetalning av helårsmoms för företag med bokslut 2019-05-31.

  Företag (utom handelsbolag och kommanditbolag) utan eu-handel får dock lämna momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen.

  Läs mer om hur du skapar en elektronisk skattedeklaration i BL Administration här »

 • 26 jul
  Inbetalning av moms (större företag) »

  Sista dagen för inbetalning av moms för större företag.

 • 31 jul
  Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2018-12-31) »

  Idag ska årsredovisning och revisionsberättelse vara Bolagsverket tillhanda för bokslut 2018-12-31

  Du vet väl att du kan göra bokslutet och årsredovisningen enkelt och smidigt i vårt bokslutsprogram BL Bokslut. 

augusti
 • 01 aug
  Inkomstdeklaration (bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31) – elektronisk »

  Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen för bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31) elektroniskt.

  Du vet väl att du kan göra detta via vårt skatte och deklarationsprogram BL Skatt som du kan läsa mer om här »

 • 12 aug
  Inbetalning av skatter och socialavgifter (större företag) »

  Sista dag för inbetalning av skatter och socialavgifter.

 • 12 aug
  Fyllnadsbetalning vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2019-05-31 och 2019-06-30) »

  Sista dag för extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr för bokslut 2019-05-31 och 2019-06-30.

 • 15 aug
  Slutskattebesked (bokslut 2018-07-31 och 2018-08-31) »

   Idag ska du ha fått slutskattebesked för bokslut  2018-07-31 och 2018-08-31.

 • 19 aug
  Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för juli (mindre företag) »

  Idag är sista dagaen att lämna in arbetsgivardeklaration på individnivå för skatteavdrag och sociala avgifter för mindre företag.

  Här kan du läsa mer om programmets funktion för Skattedeklaration (momsdeklaration och arbetsgivardeklaration på individnivå »

 • 19 aug
  Momsdeklaration och inbetalning (helårsmoms utan EU-handel) – elektronisk »

  Momsdeklaration och inbetalning av helårsmoms för företag med bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31

  Företag (utom handelsbolag och kommanditbolag) utan eu-handel får dock lämna momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen.

  Läs mer om hur du skapar en elektronisk skattedeklaration i BL Administration här »

 • 19 aug
  Momsdeklaration för juni (mindre företag med månadsmoms) »

  Idag är sista dag att skicka in momsdeklaration för juni för mindre företag med månadsmoms.

  Du vet väl att du kan skapa en elektronisk momsdeklaration med hjälp av BL Administration? Du kan läsa mer om det här »

 • 19 aug
  Momsdeklaration för april-juni (mindre företag med tremånadersmoms) »

  Sista dagen att skicka in momsdeklaration för april-juni för mindre företag med tremånadersmoms. 

  Du vet väl att du kan skapa en elektronisk momsdeklaration med hjälp av BL Administration? 

  Du kan läsa mer om hur du gör i programmet här »

 • 19 aug
  Inbetalning av moms (mindre företag med månads- eller tremånadersmoms) »

  Sista dag att betala in momsen för dig med månads- eller tremånadersmoms.

 • 19 aug
  Inbetalning av skatter och socialavgifter (utom större företag) »

  Sista dag för inbetalning av skatter och socialavgifter för alla företag utom de som klassas som större företag.

 • 20 aug
  Periodisk sammanställning för juli – pappersblankett »

  Periodisk sammanställning för juli om du lämnar in sammanställningen via papperblankett fortfarande. 

  Har du inte redan börjat låta programmet skapa en elektronisk fil för inlämning så kan du göra det nu. 

  Klicka här för att läsa mer om hur du kommer igång »

 • 26 aug
  Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för juli (större företag)»

  Sista dag att lämna in arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för juli i större företag

  Här kan du läsa om hur du arbetar med Skattedeklarationen (momsdeklaration och arbetsgivardeklaration på individnivå) i programmet »

 • 26 aug
  Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2019-06-30) »

  Momsdeklaration och inbetalning av helårsmoms för företag med bokslut 2019-06-30.

  Företag (utom handelsbolag och kommanditbolag) utan eu-handel får dock lämna momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen.

  Läs mer om hur du skapar en elektronisk skattedeklaration i BL Administration här »

 • 26 aug
  Inbetalning av moms (större företag) »

  Sista dagen för inbetalning av moms för större företag.

 • 26 aug
  Periodisk sammanställning för juli – elektronisk »

  Periodisk sammanställning för juli om du lämnar in sammanställningen elektroniskt.

  Har du inte redan börjat låta programmet skapa en elektronisk fil för inlämning så kan du göra det nu. 

  Klicka här för att läsa om Periodisk sammanställning »

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

BL Administration - Aktuella datum och händelser - ctl00_twimg Fjärrsupport: