+
Välj dina nyheter:

2019-09-03

Bli ännu vassare i BL Lön Plus

Torsdag den 3 oktober bjuder vi in till en kom igång-utbildning i BL Lön Plus i våra lokaler i Stockholm Läs mer »

2019-08-26

Bygglösen 2.0

Företag knutna till byggavtalet eller entreprenadmaskinavtalet ska varaje månad rapportera ett lönegranskningsunderlag till Bygglösen. Från och med version 2019.3.100 hanterar löneprogrammet även pr... Läs mer »

2019-08-06

Slutlön i BL Lön Plus

När en anställd slutar är det aktuellt att betala ut en slutlön. Slutlönen består normalt av lön för arbetad tid fram till avgångsdatumet, annan innestående lön (tex komptid och arbetstidsförkortnin... Läs mer »

2019-07-17

SINK och ersättningar som inte är underlag för socialavgifter

Från och med version 2019.3.100 finns funktioner för att hantera utländsk arbetskraft. Om du inte redan hämtat versionen görs detta via Hjälp – Hämta ny version Läs mer »

2019-07-10

Förändringar i växa-stödet

Riksdagen har beslutat att det stöd man som enmansföretagare kan få för den först anställde ska gälla i 24 månader, istället för som tidigare i 12 månader. De nya reglerna träder i kraft 1 augusti 2... Läs mer »

2019-06-19

Nya arbetsgivaravgifter för ungdomar

Riksdagen har nu beslutat att sänka arbetsgivaravgifterna för ungdomar, dvs personer som fyllt 15 men inte 18 år vid årets ingång från och med 1 augusti 2019 Läs mer »

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

BL Administration - Nyheter - ctl00_twimg Fjärrsupport: