2018-06-05

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med 1 juli 2018 ska vissa företag lämna arbetsgivardeklaration på individnivå, eller månadsvisa kontrolluppgifter om man så vill. Alla företag kommer att omfattas av de nya reglerna från 1 januari 2019.

Att lämna en arbetsgivardeklaration på individnivå innebär att ersättningen till varje person redovisas in till Skatteverket varje månad, vilket leder till att någon årlig kontrolluppgift inte längre behöver lämnas. Undantaget är dock inkomståret 2018 då kontrolluppgiften kommer att finnas kvar även för de företag som omfattas av reglerna för månadsvis redovisning, det kommer alltså att redovisas dubbelt. För inkomståret 2019 kommer ingen traditionell kontrolluppgift (KU10) att lämnas i normalfallet.

Syftet med de nya reglerna är att effektivisera arbetsgivarnas uppgiftslämning till olika myndigheter och på så sätt kommer även servicen till den enskilde att öka. Risken för att inkomstrelaterade ersättningar blir fel minskar och myndigheternas kontrollmöjligheter förbättras.

Vilka företag omfattas från 1 juli?

De företag som är först in i det nya systemet är företag med fler än 15 anställda som ska föra personalliggare inom följande branscher:

  • Byggföretag
  • Restauranger
  • Frisörer
  • Tvätterier

Individuppgifter ska lämnas för samtliga anställda på företaget. Reglerna gäller för löner som betalas ut från 1 juli 2018, och den första arbetsgivardeklarationen på individnivå som ska lämnas in är den med deklarationsdatum 17 augusti.

Ny funktionalitet i löneprogrammet

Du som använder BL Lön eller BL Lön Plus kommer att kunna utnyttja funktionalitet för arbetsgivardeklaration på individnivå inifrån programmet. Den gamla arbetsgivardeklarationen kommer att ligga kvar tills vidare, men vi siktar på att en funktion för att lämna den nya individuppgiften ska finnas med i programmet inför den första inlämningen 17 augusti. 

Molndatabas

För att komma åt den nya funktionaliteten behöver du ha databasen i molnet. Detta eftersom arbetsgivardeklarationen byggs som en webbaserad tjänst som med hjälp av API:er hämtar uppgifter från molndatabasen och du skapar sedan en fil och skickar in till Skatteverket. Som användare kommer du dock inte att uppleva det som att du lämnar BLA, då tjänsten körs inne i programmet. Däremot kommer du att se ett nytt modernare utseende i den här delen av programmet!

För att vara redo när månadsvisa kontrolluppgifter införs rekommenderar vi att du redan nu flyttar över dina företag till molnet. Har du molnlicens är det väldigt enkelt, du bara högerklickar på företaget/företagen i listan under Arkiv – Val av företag och väljer Flytta markerade företag till molnet.

Här kan du läsa mer om vår molnlösning >>

Saknar du licens för att lagra databasen i molnet är du välkommen att kontakta någon av våra säljare på salj@blinfo.se.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Arbetsgivardeklaration på individnivå - ctl00_twimg Fjärrsupport: