2018-10-11

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Vi har gjort några rättelser i funktionen för AGI (arbetsgivardeklaration på indvidnivå) som kan vara bra att känna till om du redan nu använder dig av denna funktionalitet.

  • De lönearter (systemlönearter)som användes i samband med avvikelserapportering i BL Lön Plus kom inte automatiskt med till arbetsgivardeklarationen på individnivå. Detta har vi nu korrigerat och du behöver inte göra manuella justeringar på dina systemlönearter.
  • Vi har haft problem med att skatten i fältkod 001 inte kom med om skatten på lönen var 0 kr. Detta är nu korrigerat och fältet kommer numera med om en individuppgift ska redovisas men skatten är 0.
  • Fält som genererar en kryssruta (tex bostadsförmån, milersättning och traktamenten) bockades inte av om man gjorde en korrigering av lönen som beloppsmässigt tog ut den föregående. Detta är nu åtgärdat.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Arbetsgivardeklaration på individnivå - ctl00_twimg Fjärrsupport: