2018-12-03

Förbättringar i AGI-funktionen

Vi har gjort ett antal förbättringar och rättelser i funktionen för Arbetsgivaravgift på individnivå, som vissa företag tillämpar redan nu.

De senaste förändringarna i funktionen är följande:

  • Uppgift om TIN (utlänskt skatteregistreringsnummer) hämtas numera till AGI i de fall den förekommer på anställdakortet.
  • Vissa justeringar i benämningarna på vissa uppgifter har gjorts. Bland annat har vi tydliggjort skillnaden mellan företagets organisationsnummer och den anställdes personnummer.
  • En kontroll har lagts till som varnar i de fall där personnumret inte är komplett och den anställdes adressuppgifter saknas eller är ofullständiga.
  • Utlägg hanterades fel och genererade en fältkod med i 000, detta är nu korrigerat.
  • Istället för gatuadress hämtas adressuppgiften på de anställda (i de fall detta krävs) från postadressen då denna är mer vanligt förekommande i era anställdaregister.
  • Vi har förberett funktionen för kommande år genom att fylla på med deklarationsdatum. För att redovisa AGI för löner utbetalda under 2019 krävs ändå version 2019.1 av BL Administration, denna släpps kring årsskiftet.
  • Vi hade tidigare problem med att bocken i fältkod 051, Traktamente, kunde bli felaktig om både en plus- och en minuslön registrerats för samma person i samma redovisningsperiod.

Här kan du läsa mer funktionen för Arbetsgivardeklaration på individnivå >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Förbättringar i AGI-funktionen - ctl00_twimg Fjärrsupport: