2018-10-19

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Normalt sett beräknar programmet en genomsnittlig sysselsättningsgrad baserad på det arbetsschema som finns inlagt på den anställde. Ibland kan det dock vara aktuellt att göra avsteg från detta. Här går vi igenom hur du gör.

Ett exempel på när man kan behöva göra avsteg från den sysselsättningsgrad som anges i schemat kan vara om sysselsättningsgraden enligt avtalet ska ändras på grund av deltidssjukskrivning. Schemat måste då finnas kvar i grunden för att avvikelserna ska beräknas korrekt, men den genomsnittliga sysselsättningsgrad som används vid semesterberäkningen kan behöva ändras för att semesterskuldslistan och semesterberäkningen i samband med semesterårsbytet ska bli korrekt. Vi har därför lagt in denna möjlighet på anställdakortet, Uppläggning – Anställda – fliken Semester och ackumulatorer. Du sätter en bock i rutan och anger själv den genomsnittliga sysselsättningsgrad du räknat fram och som ska gälla för hela året.

När programmet sedan ska återgå till att beräkna sysselsättningsgraden enligt arbetsschemat på den anställda, exempelvis vid nästa semesterberäkning, tar du bort bocken i rutan igen.

Notera att detta fält endast är aktivt om man använder semesteravtalet månadslön med semestertillägg. Vid procentregeln används inte sysselsättningsgraden på samma sätt och när det gäller sammalöneregeln får man inte använda den i de fall de anställda ändrar sysselsättningsgrad – man bör i dessa fall istället växla över till procentregeln.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Genomsnittlig sysselsättningsgrad - ctl00_twimg Fjärrsupport: