2018-10-16

Lönestatistik till Svenskt näringsliv

Svenskt Näringsliv producerar lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna. Lönestatistiken används vid förhandlingar med fackförbunden, vid rådgivning till företagen och i företagens eget analysarbete. Medlemsföretag som deltar i Svenskt Näringslivs löneundersökning kontaktas via brev med information om inloggningsuppgifter. 

I BL Lön Plus (fungerar endast i BL Lön Plus) kan du skriva ut en Lönestrukturstatistikrapport till Svenskt Näringsliv via Aktivitet - Lönestatistik - Svenskt Näringsliv. För att statistiken ska kunna tas ut behöver du på anställdakortet under fliken Statistik lägga in uppgifter om löneform, fast lön (månads- vecko- eller timlön) samt yrkeskod enligt Svenskt Näringsliv. Rapporten ska även innehålla uppgifter om delägarnummer, arbetsplatsnummer, förbundsnummer samt avtalsnummer. 

På statistikfliken kan man även ange att personen ska undantas från statistik till SN (Svenskt Näringsliv). Det kan gälla t ex praktikanter, utlandsanställda m fl som inte ska omfattas av statistiken. Statistiken ska annars omfatta alla mellan 18 och 66 år som har arbetat minst en timme med lön under perioden.

Läs mer om hur du skapar en fil med lönestatistik till Svenskt Näringsliv >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Lönestatistik till Svenskt näringsliv - ctl00_twimg Fjärrsupport: