2019-01-23

Rättade buggar i AGI

Vi har rättat ett antal buggar i AGI-funktionen som nu är på plats inför inlämningen av löner utbetalda under januari. Du behöver inte uppdatera programmet för att tillgodogöra dig rättelserna, de finns redan tillgängliga i funktionen.

  • Betalt för bilförmån hanterades felaktigt. I kontrolluppgiften har detta redovisats i fält 017, men någon motsvarighet till detta finns inte i AGI. Istället redovisar du det värde av bilförmånen som den anställda beskattas för på fältkod 013. Belopp som den anställde betalt redovisas enbart som nettolöneavdrag och kommer inte att påverka AGI.
  • Om man redovisar ersättning som inte är underlag för socialavgifter, tex lön under 1000 kr eller ersättning till idrottsutövare (upp till ett halvt prisbasbelopp) hanteras detta i fältkod 131. Skulle det visa sig att ersättning överskrider gränsen och istället räknas som avgiftspliktigt sker en avräkning och detta belopp redovisas i fältkod 010 (och 011), vilket vi hanterar från och med nu. Det du behöver tänka på är att använda en löneart kodad för detta, exempelvis löneart 992 - Avräkning från avgiftsfri ersättning.
  • Endast löner som är uppdaterade till historiken redovisas i AGI.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Rättade buggar i AGI - ctl00_twimg Fjärrsupport: