2019-06-12

Rättade buggar i AGI

Vi har rättat ett antal saker som varit problem i arbetsgivardeklarationen på individnivå, därbland de problem vi haft med minuslöner.

Du behöver inte ladda ner någon ny version av programmet för att tillgodogöra dig rättelserna eftersom AGI-funktionen är byggd som en webbtjänst och därmed uppdateras från vår sida. De rättelser vi gjort är dessa:

  • Negativa löner (minuslöner) gav ingen effekt på huvuduppgiften, vilket innebar att du fick ett högre värde för totala arbetsgivaravgifter än vad du borde. Detta upptäcktes i samband med att man laddade upp filen hos Skatteverket i och med att minuslönerna påverkade individuppgiften och därmed underlaget för arbetsgivaravgifterna och du fick en differens.
  • Negativa förmåner gav inte heller effekt på huvuduppgiften på motsvarande sätt som negativa löner. Att tänka på är att du kommer att få ett 0-värde om du gjort både en plus- och en minusförmån som helt tar ut varandra. Detta eftersom förmåner i vissa fall ska redovisas som 0 (tex bilförmån om den anställde betalt förmånen i sin helhet). 
  • Vi har gjort förberedelser inför funktionalitet som kommer i version 2019.3.100, däribland hantering av SINK och förmodade nya arbetsgivaravgifter för ungdomar (och äldre).

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Rättade buggar i AGI - ctl00_twimg Fjärrsupport: