2019-01-24

Sammanfallande semesterår – byte av semesterår

Du som använder programmets semesterhantering och har sammanfallande intjänande- och semesterår ska, när alla avvikelser för året är registrerade, genomföra ett semesterårsbyte.

Det finns några saker att tänka på om man har sammanfallande intjänande- och semesterår, och som du bör ha gått igenom innan du genomför ett semesterårsbyte i BL Lön Plus.

Först och främst behöver du alltså se till att alla avvikelser för året är registrerade och uppdaterade. Om du har en eftersläpning när det gäller avvikelser och först i januarilönen hanterar avvikelser för december måste du alltså registrera januarilönen innan du kan göra ett semesterårsbyte.

Om du inte använt semesterhanteringen i BL Lön Plus under hela året behöver du se till att du lagt in korrekta ingångsvärden för den anställda avseende semester. Detta görs under Aktivitet – Ingångsvärden lön – fliken Semester

Byte av semesterår

För att byta semesterår går du via Aktivitet – Årsrutiner – Byte av semesterår. Vi rekommenderar att du tittar igenom de rapporter som finns för utskrift innan du genomför bytet. Detta för att göra en bedömning om den beräkning programmet gör verkar rimlig. Programmet gör semesterberäkningen utifrån de förutsättningar som finns inlagda i programmet och om någon uppgift saknas eller något är felaktigt inställt kan det få effekter på beräkningen. Om allt ser ut att stämma kan du gå vidare och genomföra semesterårsbytet.

Vid sammanfallande intjänande- och semesterår görs en kontroll av förhållandet mellan intjänad semester och uttagen semester. Kontrollen görs dels på antalet dagar, men också på värdet av den utbetalda/intjänade semestern. Om en differens uppstår görs en automatiskt korrigering i samband med första lönekörningen efter semesterårsbytet. Regleringen kan ske åt båda håll och påverkas exempelvis av ändrad sysselsättningsgrad under semesteråret. Om en reglering blir aktuell kommer femställiga lönearter att läggas upp som Kommande lönerader direkt när semesterårsbytet är genomfört, och hämtas automatiskt upp när nästa löneperiod skapas.

Vid semesterårsbytet kommer rörliga tillägg att beräknas. Detta eftersom det är först när året är slut hela underlaget finns att göra beräkningen på. Även de rörliga tilläggen kommer att betalas ut automatiskt vid första lönekörningen efter semesterårsbytet med hjälp av de femställiga lönearterna.

Du kan vid behov och/eller överenskommelse med den anställde dela upp korrigeringen på flera lönekörningar. I så fall kan du justera det belopp som visas på de kommande löneraderna och ändra det. Resterande belopp "sparas" vidare till kommande löneperiod.

Här kan du läsa mer om Sammanfallande intjänande- och semesterår >>
Här kan du läsa mer om Byte av semesterår >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Sammanfallande semesterår – byte av semesterår - ctl00_twimg Fjärrsupport: