2019-05-23

Slopad särskild löneskatt för pensionärer

Riksdagen har nu beslutat att slopa den särskilda löneskatten på 6,15%, som betalas på förvärvsinkomster för personer fyllda 65 år.

För de som är födda 1937 och tidigare blir det därmed inga avgifter alls. För de som fyllt 65 år vid årets början (för 2019 personer födda 1938-1953) blir arbetsgivaravgifterna 10,21%. 

Ikraftträdande

Ändringarna träder i kraft 1 juli 2019. De nya reglerna ska tillämpas på lön eller annan ersättning för arbete som betalas ut efter 30 juni 2019.

Version 2019.3.100 

För att hantera dessa nya regler kommer du att behöva uppdatera ditt program till 2019.3.100 (eller senare).

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Slopad särskild löneskatt för pensionärer - ctl00_twimg Fjärrsupport: