2018-11-05

Snart dags för AGI – är du förberedd?

Från 1 januari 2019 ska alla företag med anställda lämna arbetsgivardeklaration månadsvis och på individnivå (AGI) istället för årliga kontrolluppgifter. Införandet av AGI innebär kraftigt förändrade rutiner för dig som arbetsgivare – bland annat krävs det att du har ett aktuellt och anpassat löneprogram som kan hantera AGI.

För vissa företag (företag med personalliggare och fler än 15 anställda) började reglerna gälla redan 1 juli i år. 

Syftet med reglerna

Syftet med de nya reglerna är att effektivisera arbetsgivarnas uppgiftslämning till olika myndigheter och på så sätt kommer även servicen till den enskilde att öka. Risken minskar också för att inkomstrelaterade ersättningar blir fel (t ex sjukpenninggrundande inkomst) eftersom myndigheter kan få tillgång till aktuella uppgifter. När redovisningen sker på individnivå blir det också svårare för arbetsgivare att dölja om personer jobbar svart – vilket gynnar konkurrens på lika villkor bland företagare. 

Vilken information ska lämnas?

De uppgifter som ska lämnas på individnivå i arbetsgivardeklarationen är ungefär samma uppgifter som idag lämnas i den årliga kontrolluppgiften. Vissa uppgifter som idag lämnas i kontrolluppgiften ska man dock inte behöva lämna i arbetsgivardeklarationen. Det gäller till exempel uppgifter om förmån av fri parkering och bilmodell vid bilförmån med mera.

Redovisningstidpunkten är densamma som idag och arbetsgivardeklarationen kommer precis som idag att kunna lämnas elektroniskt eller på papper. I praktiken kommer det dock att krävas ett anpassat löneprogram för att du ska kunna framställa korrekta arbetsgivardeklarationer. 

Årlig kontrolluppgift slopas

Om ersättningar har redovisats månadsvis i arbetsgivardeklarationen behöver inte någon årlig kontrolluppgift lämnas.

Ersättningar som inte är underlag för skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter behöver inte redovisas i arbetsgivardeklarationen. Om detta gäller alla arbetstagare behöver alltså inte någon arbetsgivardeklaration lämnas, vilket kan bli aktuellt när det gäller till exempel mindre idrottsföreningar. Idrottsföreningar som med dagens regler inte behöver lämna arbetsgivardeklaration kommer alltså inte behöva göra det med de nya reglerna heller. De kommer även fortsättningsvis att lämna kontrolluppgift enbart en gång per år.

Hantering i löneprogrammet

Införandet av AGI innebär förändrade rutiner för dig som arbetsgivare. Med BL Lön eller BL Lön Plus i molnet kommer du åt den funktionalitet du behöver för att lämna AGI. Funktionalitet för detta finns under Aktivitet  Arbetsgivardeklaration på individnivå. Från årsskiftet kommer du dessutom att komma åt detta via Utskrift/Aktivitet – Skattedeklaration, precis som du är van med andra ord.

Är du intresserad av att byta till vår molntjänst? Mejla då till salj@blinfo.se eller ring 0650-54 14 00.

Här kan du läsa mer om Arbetsgivardeklaration på individnivå >>
Här kan du läsa mer om vår molnlösning >>

Syftet med reglerna

Syftet med de nya reglerna är att effektivisera arbetsgivarnas uppgiftslämning till olika myndigheter och på så sätt kommer även servicen till den enskilde att öka. Risken minskar också för att inkomstrelaterade ersättningar blir fel (t ex sjukpenninggrundande inkomst) eftersom myndigheter kan få tillgång till aktuella uppgifter. När redovisningen sker på individnivå blir det också svårare för arbetsgivare att dölja om personer jobbar svart – vilket gynnar konkurrens på lika villkor bland företagare. 

Vilken information ska lämnas?

De uppgifter som ska lämnas på individnivå i arbetsgivardeklarationen är ungefär samma uppgifter som idag lämnas i den årliga kontrolluppgiften. Vissa uppgifter som idag lämnas i kontrolluppgiften ska man dock inte behöva lämna i arbetsgivardeklarationen. Det gäller till exempel uppgifter om förmån av fri parkering och bilmodell vid bilförmån med mera.

Redovisningstidpunkten är densamma som idag och arbetsgivardeklarationen kommer precis som idag att kunna lämnas elektroniskt eller på papper. I praktiken kommer det dock att krävas ett anpassat löneprogram för att du ska kunna framställa korrekta arbetsgivardeklarationer. 

Årlig kontrolluppgift slopas

Om ersättningar har redovisats månadsvis i arbetsgivardeklarationen behöver inte någon årlig kontrolluppgift lämnas.

Ersättningar som inte är underlag för skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter behöver inte redovisas i arbetsgivardeklarationen. Om detta gäller alla arbetstagare behöver alltså inte någon arbetsgivardeklaration lämnas, vilket kan bli aktuellt när det gäller till exempel mindre idrottsföreningar. Idrottsföreningar som med dagens regler inte behöver lämna arbetsgivardeklaration kommer alltså inte behöva göra det med de nya reglerna heller. De kommer även fortsättningsvis att lämna kontrolluppgift enbart en gång per år.

Kräver ett löneprogram som kan hantera AGI

Införandet av AGI innebär kraftigt förändrade rutiner för dig som arbetsgivare – bland annat krävs det att du har ett aktuellt och anpassat löneprogram som kan hantera AGI. Våra löneprogram BL Lön och BL Lön Plus är AGI-anpassade, vilket innebär att du kan lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå direkt från programmet.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Snart dags för AGI – är du förberedd? - ctl00_twimg Fjärrsupport: