Aktuella datum och händelser

Dessa datum är aktuella för dig som är, eller sköter administrationen åt, företagare.

Större företag = företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms.
Mindre företag = företag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms
Skatter = F-skatt, särskild A-skatt samt avdragen preliminärskatt

Observera att mindre företag frivilligt, efter ansökan till skattemyndigheten, kan använda reglerna för stora företag.

Datumen för skattedeklaration och inbetalning av skatter, avgifter och moms gäller det senaste datum då deklarationen respektive inbetalningen ska vara skattemyndigheten tillhanda. 

april
 • 14 apr
  Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för mars (mindre företag) »

  Sista dag att lämna in arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för mars för mindre företag.

  Här kan du läsa om Arbetsgivardeklaration på individnivå >>

 • 14 apr
  Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms) »

  Sista dag för inbetalning av moms för mindre företag med månadsmoms.

 • 14 apr
  Inbetalning av skatter och socialavgifter »

  Sista dag för inbetalning av skatter och socialavgifter.

 • 14 apr
  Momsdeklaration för februari (mindre företag med månadsmoms) »

  Sista dag att lämna in momsdeklaration avseende februari månad för mindre företag med månadsmoms. 

  Du vet väl att du kan skapa en elektronisk momsdeklaration med hjälp av BL Administration? 

  Du kan läsa mer om hur du gör i programmet här »

 • 15 apr
  Slutskattebesked (bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30) »

  Nu ska du ha fått ditt slutskattebesked om du har bokslut 2019-01-31, 2019-02-29, 2019-03-31 eller 2019-04-30. Du har minst 90 dagar på dig att betala in kvarskatten från dess att du har fått ett ändringsbeslut tillsammans med slutskattebeskedet. 

 • 20 apr
  Periodisk sammanställning för mars och kvartal 1- pappersblankett »

  Idag är sista dag att lämna in den periodiska sammanställningen för mars och kvartal 1, om du fortfarande lämnar in den som pappersblankett.

  Men du vet väl att du kan hantera detta elektroniskt i BL Administration och skjuta på inlämningen till den 25:e denna månad istället? 

  Hur du gör det kan du läsa mer om här »

 • 27 apr
  Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för mars (större företag) »

  Sista dag att lämna in arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för mars för större företag.

  Här kan du läsa mer om hur du skapar en elektronisk skattedeklaration i BL Administration »

 • 27 apr
  Inbetalning av moms (större företag) »

  Sista dag för inbetalning av momsen för större företag.

 • 27 apr
  Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2020-02-29) »

  Momsdeklaration och inbetalning av helårsmoms för företag med bokslut 2020-02-29.

  Företag (utom handelsbolag och kommanditbolag) utan eu-handel får dock lämna momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen.

  Läs mer om hur du skapar en elektronisk skattedeklaration i BL Administration här »

 • 27 apr
  Periodisk sammanställning för mars och kvartal 1 - elektronisk »

  Idag är den sista dagen att lämna in den periodiska sammanställning elektroniskt för
  mars pch kvartal 1. 

  Om du inte redan hanterar detta elektroniskt i BL Administration kan du läsa mer om hur du kommer igång med det här »

 • 30 apr
  Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2019-09-30) »

  Senast idag ska årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsår som slutar 2019-09-30 vara Bolagsverket tillhanda.

  Du vet väl att du kan använda BL Bokslut för att göra ditt bokslut och skapa en årsredovisning på ett överskådligt och proffsigt sätt. 

  Här kan du läsa mer och beställa BL Bokslut »

maj
 • 04 maj
  Fyllnadsbetalning för underskott < 30 000 kr (fysiska personer, enskilda näringsidkare) »

  Sista dag för extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr för fysiska personer och enskilda näringsidkare.

 • 04 maj
  Fyllnadsbetalning för underskott < 30 000 kr (bokslut 2019-09-30, 2019-10-31, 2019-11-30 och 2019-12-31) »

  Sista dag för extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr för bokslut 2019-09-30, 2019-10-31, 2019-11-30 och 2019-12-31.

 • 04 maj
  Inkomstdeklaration – (fysiska personer och enskilda näringsidkare) »

  Sista dagen att lämna inkomstdeklaration för fysiska personer och enskilda näringsidkare.

  Du vet väl att du kan ta hjälp av vårt skatte- och deklarationsprogram BL Skatt, 
  läs mer om BL Skatt här »

 • 12 maj
  Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för april (mindre företag) »

  Sista dag att lämna in arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för april för mindre företag. 

  Här kan du läsa om Arbetsgivardeklaration på individnivå >>

 • 12 maj
  Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms och tremånadersmoms) »

  Idag är sista dagen för inbetalning av moms, för både mindre företag med månadsmoms och mindre företag med tremånadersmoms.

 • 12 maj
  Inbetalning av skatter och socialavgifter »

  Sista dag för inbetalning av skatter och socialavgifter.

 • 12 maj
  Momsdeklaration för januari-mars (mindre företag med tremånadersmoms) »

  Sista dagen att skicka in momsdeklaration för januari-mars för mindre företag med tremånadersmoms. 

  Du vet väl att du kan skapa en elektronisk momsdeklaration med hjälp av BL Administration?

  Du kan läsa mer om hur du gör i programmet här »

 • 12 maj
  Momsdeklaration för mars (mindre företag med månadsmoms) »

  Sista dagen att skicka in momsdeklaration för mars för mindre företag med tremånadersmoms. 

  Du vet väl att du kan skapa en elektronisk momsdeklaration med hjälp av BL Administration? 

  Du kan läsa mer om hur du gör i programmet här »

 • 12 maj
  Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (enskilda näringsidkare) »

   

  Sista dag för momsdeklaration och inbetalning för enskilda näringsidkare med helårsmoms utan EU-handel. 

  Läs mer om hur du skapar en elektronisk skattedeklaration i BL Administration här »

 • 20 maj
  Periodisk sammanställning för april - pappersblankett »

  Periodisk sammanställning för april om du lämnar in sammanställningen via papperblankett fortfarande. 

  Har du inte redan börjat låta programmet skapa en elektronisk fil för inlämning så kan du göra det nu. 

  Klicka här för att läsa mer om hur du kommer igång »

 • 25 maj
  Periodisk sammanställning för april - elektronisk »

  Periodisk sammanställning för april om du lämnar in sammanställningen elektroniskt. 

  Har du inte redan börjat låta programmet skapa en elektronisk fil för inlämning så kan du göra det nu. 

  Klicka här för att läsa mer om hur du kommer igång »

 • 26 maj
  Arbetsgivardeklaration samt momsdeklaration för april (större företag) »

  Sista dag att lämna in arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för april i större företag

  Här kan du läsa mer om hur du skapar en elektronisk skattedeklaration i BL Administration »

 • 26 maj
  Inbetalning av moms (större företag) »

  Sista dagen för inbetalning av moms för större företag.

 • 26 maj
  Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2020-03-31) »

  Momsdeklaration och inbetalning av helårsmoms för företag med bokslut 2020-03-31.

  Företag (utom handelsbolag och kommanditbolag) utan eu-handel får dock lämna momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen.

  Läs mer om hur du skapar en elektronisk skattedeklaration i BL Administration här »

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

BL Administration - Aktuella datum och händelser - ctl00_twimg Fjärrsupport: