+
Välj dina nyheter:

2022-01-17

Kom ihåg att begära ROT/RUT, Grön Teknik-pengar från Skatteverket

För arbeten som utförts och betalats under 2021 måste begäran om utbetalning ha kommit in till Skatteverket senast 31 januari 2022 för att pengar ska betalas ut Läs mer »

2021-11-25

Begäran om utbetalning av Grön teknik på fil till Skatteverket

Från och med nu tar Skatteverket emot begäran om utbetalning för installation av Grön teknik på fil. Du med version 2021.4.100 eller senare kan från BL Administration skapa denna fil Läs mer »

Försäljning till privatpersoner inom EU – One Stop Shop

Från 1 juli 2021 kan du som har försäljning till privatpersoner använda en ny e-tjänst, OSS – One Stop Shop, hos Skatteverket för att redovisa denna typ av försäljning (exempelvis varor eller elektr... Läs mer »

2021-06-21

Faktureringen med ROT/RUT i version 2021.3.100

I version 2021.3.100 har vi anpassat ROT/RUT-faktureringen i BL Administration för att synkronisera med ROT/RUT i app.bjornlunden.se Läs mer »

Uppbokning av kundfordringar och leverantörsskulder vid kontantmetoden

Vid årsskiftet ska även du som har kontantmetoden som bokföringsmetod göra en uppbokning av de kundfordringar och leverantörskulder som finns. Om du använder reskontrorna i programmet (kund- och lev... Läs mer »

2021-01-25

Kom ihåg att begära ROT/RUT-pengar från Skatteverket!

För husarbeten som utförts och betalats under 2020 måste begäran om utbetalning ha kommit in till Skatteverket senast 31/1 2021 för att pengar ska betalas ut Läs mer »

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

BL Administration - Nyheter - ctl00_twimg Fjärrsupport: