2020-12-22

Ansökan om korttidsarbete 2020 vs 2021

Nu går 2020 mot sitt slut med tillfälliga regler kring korttidsarbete, samtidigt föreslås en förlängning med ytterligare anpassade regler som det kommer att beslutas om i februari 2021. För företag som får eller planerar att ansöka om korttidsstöd så finns det här lite att tänka på. 

Korttidsstöd enligt 2020 års regelverk 

Ansökan om korttidsstöd enligt 2020 års regelverk måste göras senast 31 december då den tillfälliga lagen sedan upphör att gälla.  

Pågående stödperioder ska stämmas av och avslutas utifrån nu gällande regelverk.  

Korttidsstöd enligt 2021 års regelverk 

En förlängning av de tillfälliga reglerna kring korttidsarbete, med vissa förändringar, förväntas träda i kraft 15 februari 2021, och avser perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. Man får sedan vänta till någon gång i mars-april med att göra ansökan enligt de nya reglerna, exakt datum är ännu inte satt. Sista ansökningsdatum blir 30 juni 2021. 

Ansökningar som görs från 1 januari, och fram tills ansökan enligt de nya reglerna öppnar, kommer att hanteras utifrån ordinarie lagstiftning som har andra stödnivåer och är mycket striktare, man löper därför en högre risk att få avslag på sin ansökan.  

Både företag som söker korttidsstöd för första gången, och företag som redan fått stöd för 2020, får lämna in en ny ansökan om korttidsarbete när tjänsten öppnar. Man kommer då kunna ansöka om retroaktivt stöd från 1 december 2020.  

Några förändringar 2021 

Slopad karens 

Karensen på 24 månader sedan senaste stöd kommer inte att gälla 1 december 2020 till 30 juni 2021. Alltså kommer även företag som fått stöd under 2020 att kunna söka stöd på nytt under första halvåret 2021.  

Jämförelsemånad 

För företag som fått korttidsstöd under 2020 kommer jämförelsemånaden att förbli densamma som vid den första ansökan. För företag som söker stöd för första gången kommer september 2020 att räknas som jämförelsemånad, oavsett när under perioden som korttidsarbete inleds.  

Förändrad stödnivå 

Stödnivåerna ändras från 1 april 2021, då stödet sänks från 75% till 50%, och därmed görs också ett större löneavdrag för de anställda.  

Mer underlag i ansökan 

Vid ansökan för korttidsstöd enligt 2021 års regelverk ska man bl.a bifoga underlag som styrker de ekonomiska omständigheterna samt kopior på kollektivavtal eller avtal med de anställda som ingår i korttidsarbetet.  

Läs mer om de tillfälliga reglerna hos Tillväxtverket >>  

Förbered dig redan nu

Skriv avtal med de anställda redan nu. I avtalet ska det även framgå vad som händer om ansökan om korttidsstöd avslås (eller om något i regelverket ändras). Schemaläggning och löneavdrag ska göras utifrån de nya reglerna om ni planerar att ansöka om stöd för perioden.  

Här kan du läsa om hur du hanterar korttidsarbete i programmet >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Ansökan om korttidsarbete 2020 vs 2021 - ctl00_twimg Fjärrsupport: