2020-04-29

Arbetsgivaravgifter på sjuklönekostnader

Programmet har tidigare beräknat fulla arbetsgivaravgifter på sjuklönekostnader (redovisas i ruta 499 i AGI), även om personen omfattas av nedsättning av arbetsgivaravgifter (tillfällig nedsättning under Coronakrisen, växa-stöd eller ungdomar).

I de fall där lönen för personer som omfattas av nedsättningen inte uppgår till 25 000 kr ska den lägre procentsatsen gälla även för sjuklönekostnaderna. Vi har därför gjort en rättelse i programmet. Rättelsen är gjord idag men då funktionaliteten ligger på webben behöver du inte uppdatera din BLA-version för att tillgodogöra dig ändringen.

Proportionering av arbetsgivaravgifter på sjuklönekostnader

Från och med nu gör programmet en proportionering göras om den totala lönen överstiger 25 000 kr. I de fall där proportionering ska ske görs detta enligt följande beräkning:

Sjuklön / total avgiftspliktig ersättning * totala arbetsgivaravgift = arbetsgivaravgifter på sjuklönekostnaden

Exempel
En anställd som omfattas av nedsättningen av arbetsgivaravgifter har under april 40 000 kr i lön, varav 12 000 kr i sjuklön. Arbetsgivaravgifterna blir:

10,21% x 25 000 = 2 552 kr
31,42% x 15 000 = 4 713 kr
dvs sammanlagt 2 552 + 4 713 = 7 265 kr

Arbetsgivaravgifterna som avser sjuklönen blir därmed:
12 000/40 000 x 7 265 = 2 179 kr

Sjuklönekostnad att rapportera i ruta 499 blir därmed:
12 000 + 2 179 = 14 179 kr

Rättelse av tidigare lämnad arbetsgivardeklaration

Om du i din arbetsgivardeklaration rapporterat in sjuklönekostnader för personer som har en nedsättning av arbetsgivaravgifterna bör du lämna en rättelse av AGI, annars är det redovisade beloppet i ruta 499 för högt.

Tänk på att detta även gäller tidigare månader, särskilt redovisningsperioden för mars, då den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter infördes och blev aktuell för betydligt fler anställda än tidigare. Även om staten för den perioden inte tar hela sjuklöneansvaret påverkas det generella högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader av detta.

Enklast är kanske att rätta uppgiften manuellt i Skatteverkets e-tjänst, men du kan också skapa en ny AGI-fil som du lämnar in. För att det ska bli en ändring i filen krävs att du återställer lönerna det gäller (där sjuklön finns registrerad och den totala lönen för personen under månaden överstiger 25 000 kr) och sedan registrerar dem igen. I löneregistreringen finns fliken Summering där du kan se hur arbetsgivaravgiften för lönen beräknas. 

Växa-stöd och ungdomar

Motsvarande proportionering ska även göras vid beräkning av sjuklönekostnader vid nedsättning av arbetsgivaravgifter pga växa-stöd och för ungdomar (vid löner som överstiger 25 000 kr).

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Arbetsgivaravgifter på sjuklönekostnader - ctl00_twimg Fjärrsupport: