2021-02-04

Arbetsgivaravgifter – ungdomsrabatt från januari

Riksdagen har nu beslutat om lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar (18–23 år). Ändringarna träder ikraft 6 februari 2021 och tillämpas på ersättning som utbetalas efter den 31 december 2020.

I höstas aviserade regeringen ett förslag om en tidsbegränsad ungdomsrabatt från 1 april 2021, men detta tidigareläggs alltså och rabatt för ungdomar (födda 1998–2002) blir aktuellt redan från 1 januari. 

Rabatten innebär att arbetsgivaravgiften för ungdomar inom åldersspannet blir 19,73%, vilket motsvarar en nedsättning på 11,69 procentenheter (jämfört med fulla arbetsgivaravgifter, 31,42%).

Om ungdomen omfattas av växastöd, eller om företaget har regional nedsättning (i stödområde) blir arbetsgivaravgiften istället 10,21% enligt sedan tidigare gällande regler.

Installera version 2021.1.103

För att hantera den nya procentsatsen behöver du version 2021.1.103 (eller senare). Versionen finns tillgänglig under Hjälp – Hämta ny version. Du som har anställda som berörs ska se till att ladda ner och installera versionen innan februarilönen görs för att programmet ska hantera den ungdomsrabatten i kommande lönekörningar.

Hantering av januarilönen

Eftersom januarilönen gjordes innan ungdomsrabatten beslutades har fulla arbetsgivaravgifter registrerats för ungdomarna. Skatteverket har sedan förslaget om tidigareläggning rekommenderat att avvakta med inläming av AGI till dess deras system kommit på plats, vilket sker i samband med ikraftträdandet (6 februari), dvs inom några dagar. Innan dess kan du inte lämna in en AGI som hanterar den nya ungdomsrabatten.

Eftersom BL Administration gett full arbetsgivaravgift i samband med lönekörningen är det också det som kommer att komma med i din AGI-fil, men eftersom Skatteverket gör en beräkning utifrån personnummer kommer du att kunna välja att istället gå på deras förslag/beräkning av arbetsgivaravgiften när du lämnar din AGI. 

Om du redan lämnat in din AGI avseende januarilönen behöver du göra en rättelse för att få in de korrekta/lägre arbetsgivaravgifterna för ungdomar.

Här kan du läsa mer om rättelser av AGI >>

Justering av bokföringen

Tänk på att bokföring behöver korrigeras med mellanskillnaden. Om arbetsgivaravgifterna bokats upp i debet på kontot 7510 och i kredit på konto 2730, räknar du ut mellanskillnaden och gör en spegelvänd bokning på det belopp som ska justeras, dvs debet på konto 2730 och kredit på 7510. Har du använt andra konton i din uppbokning bör du naturligtvis spegelvända dessa.

Ungdomar (18–23 år) och regionalt stöd

Vi har ännu ingen hantering av kombinationen ungdomar (18–23 år) och regionalt stöd i AGI-funktionen. Omfattas företaget av regionalt stöd och har undomar anställda kommer underlaget för regionalt stöd, samt regionalt stöd, att bli för lågt i AGI. Har man flera anställda, och kanske dessutom med full arbetsgivaravgift kommer du förmodligen upp i takbeloppet för regionalt stöd ändå (7 100 kr).

Uppdatering 2021-02-11: Nu är AGI-funktionen uppdaterad och klarar av att hantera kombinationen av ungdomar (18–23 år) och regionalt stöd. Någon verisonsuppdatering behövs inte, eftersom AGI är en webbtjänst. Under förutsättning att du har en korrekt (lägre) arbetsgivaravgift registrerad på lönen kommer AGI-filen att bli korrekt.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Arbetsgivaravgifter – ungdomsrabatt från januari - ctl00_twimg Fjärrsupport: