2019-06-26

Att tänka på för dig som använder våra integrationer

Om du använder våra interna eller externa integrationer mot BL Administration finns några saker att tänka på.

Att använda sig av en integration mot BL Administraion kräver att du har databasen i molnet. Har man det och använder en integration som skjuter in data direkt till molndatabasen med hjälp av våra API:er är det viktigt att tänka på att inte ta en lokal kopia av molndatabasen och jobba i (om du exempelvis inte har tillgång till internetuppkoppling), för att sedan skicka tillbaka kopian upp till molnet. Detta kan göra att du läser över sådant som skjutits in via en integration under tiden du arbetat i den lokala kopian.

Vår e-postportal är ett bra exempel

När man slagit igång e-postportalen för inkommande leverantörsfakturor och angett den e-postadress som är knuten till portalen till leverantörerna börjar fakturor att droppa in till databasen, utan att du som användare har kontroll över när det sker. Det beror ju helt på när leverantörerna skickar iväg fakturorna till adressen.

Om man då tar ut en lokal kopia och jobbar i den, samtidigt som leverantörerna fortsätter att skicka in fakturor till molndatabasen har man plötsligt två databaser med där man gjort olika saker, i den lokal kopian de ändringar du själv gjort, och i molndatabasen de nya fakturor som kommit in via e-postportalen.

Om man i det läget kopierar tillbaka den lokala kopian till molndatabasen innebär det att de poster som landat i molndatabasen medan du jobbade lokalt kommer att skrivas över. Dessa leverantörsfakturor kommer då inte finnas att registrera.

Gäller alla integrationer som skriver i databasen

Motsvarande gäller alla olika integrationer som skriver direkt i databasen. 

Använder man sig inte av någon integration, ja då funkar det att ta ner och upp kopior av databasen till molnet – så länge ingen annan jobbar i databasen under tiden förstås.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Att tänka på för dig som använder våra integrationer - ctl00_twimg Fjärrsupport: