2020-12-17

Att tänka på inför ett nytt löneår

Vid årsskiftet är det en hel del saker att tänka på för dig som kör lön. För att underlätta för dig har vi sammanställt en lista på vad som ska göras i denna artikel.

Avsluta lönekörningar för 2020

Innan du påbörjar ett nytt löneår för 2021 behöver du se till att göra klart alla löner för 2020 och se till att de är utbetalda och uppdaterade. 

Installera version 2021.1.100

För att få korrekta skatteavdrag för löner på 2021, samt aktuella åldersintervaller för arbetsgivaravgifter, krävs att du uppdaterar till version 2021.1.100

Versionen kommer att släppas efter helgerna i början på januari. 

Skapa nytt löneår/Nollställ lönetotaler

För att kunna köra löner för 2021 behöver du skapa ett nytt löneår, vilket du gör under Aktivitet – Årsrutiner – Skapa nytt löneår.

I samband med detta nollställs ackumulerade löner, förmåner och skatt som du bland annat kan se på anställdakortet och på lönebeskeden. Vid ett nytt löneår ska detta ackumuleras från noll.

Läsa in FOS-svar (CSR)

Om du gjort en FOS-förfrågan till Skatteverket bör du läsa in svaret innan du kör lön för 2021 då en sådan inläsning uppdaterar uppgifter om skattetabell och jämkning för de anställda.

Här kan du läsa mer om FOS-svar >>

Lägga in nya bilförmånsvärden

Inför varje nytt löneår bör du kontrollera Skatteverkets schablonvärden för aktuell bilmodell och justera fasta lönerader för anställda med förmånsbil vid behov.

Här hittar du Skatteverkets bilförmånsberäkning >>

Traktamentesbelopp

Följande traktamentsbelopp gäller för 2021 (ingen förändring mot 2020):

  • Traktamente heldag inom riket 240 kr
  • Traktamente halvdag inom riket 120 kr
  • Nattraktamente (vid eget boende) 120 kr
  • Reduktion för lunch/middag 84 kr
  • Reduktion för frukost 48 kr
  • Reduktion för helt fri kost 168 kr

Då det inte skett någon förändring mot 2020 behöver du normalt inte göra några ändringar, men kontrollera gärna att du har korrekta belopp på de lönearter du använder för traktamenten. Våra standardlönearter som hanterar traktamenten och reduceringar är lönearterna 301-303 samt 330-332.

En ny reseräkning för 2021 blir tillgänglig under 
Hjälp – Mallar och blanketter i samband med version 2021.1.100.

Semesterskuldlista till bokslut 2020-12-31

Om företaget har bokslut 2020-12-31 bör du ta ut en semesterskuldlista per 2020-12-31. Detta görs via Aktivitet – Semesterskuld. Detta bör göras innan du gör lönekörningen i januari då en eftersläpande avvikelseperiod (avvikelseperiod månaden innan löneperioden) kommer att påverka listan.

Här kan du läsa mer om Semesterskuld >>

Registrera lön för januari 2021

Om du gått igenom punkterna ovan är du redo att registrera lön på 2021.

Avstämning av AGI

Eftersom arbetsgivardeklaration på individnivå redovisas månadsvis och finns tillgänglig för den anställde på Mina sidor hos Skatteverket, bör en avstämning göras löpande under året i samband med att du lämnar in AGI. Det kan du göra genom att jämföra dina inlämnade uppgifter med kontrollistan i anslutning till skattedeklarationen i löneprogrammet.

Du kan få fram en summering för hela året i Skatteverkets e-tjänst som du kan jämföra med Kontroll lön där du kan hämta alla uppgifter för hela inkomståret och alla anställda.

Kontrolluppgifter

Kontrolluppgiften KU10 ska från och med inkomståret 2019 inte lämnas för anställda du lämnat AGI (Arbetsgivardeklaration på individnivå) för under året, utan endast för de anställda som inte redovisats i AGI, vilket exempelvis kan gälla idrottsföreningar.

Kontrolluppgifterna för ränta (KU20) och utdelning (KU31) lämnas även fortsättningsvis årsvis, precis som tidigare.

Kontrolluppgifter för 2020 lämnas senast 31 januari 2021.

Här kan du läsa mer om Kontrolluppgifter >>

Rapportering till FORA

Om du tecknat avtalsförsäkringar för arbetare ska du rapportera in löneuppgifter till Fora. Rapporteringen till FORA avseende 2020 ska göras senast 31 januari 2021.

Semesterårsbyte vid kalenderår

När semesteråret är slut ska du göra ett semesterårsbyte. Detta görs i programmet när du kör Lön Plus. Har du det mindre löneprogrammet görs semesterberäkningen manuellt.

Innan du gör ett semesterårsbyte behöver samtliga avvikelser för det innevarande året vara registrerade och uppdaterade. Det innebär att du, om du har eftersläpning på avvikelserna (avvikelseperiod månaden innan löneperioden), behöver registrera första löneutbetalningen på nya semesteråret (t.ex. löneperiod januari med avvikelser december) innan du kan göra bytet av semesterår. Du kommer få en notis från programmet när det är dags att genomföra semesterårsbytet.

Här kan du läsa mer om sammanfallande semesterår >>
Här kan du läsa mer om semesterårsbyte >>

 

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Att tänka på inför ett nytt löneår - ctl00_twimg Fjärrsupport: