2020-09-14

Automatiserat leverantörsfakturaflöde

Nu kan du automatisera och effektivisera leverantörsfakturaflödet ytterligare! Genom att låta vår tolkningsrobot ta hand om ankomstregistreringen kan du spara ännu mer tid!

Med våra tjänster kan du automatisera hela eller delar av leverantörsfakturaflödet. Flödet kan effektiviseras både hos företagare som sköter sin egen administration och när redovisningsbyrå och kund samverkar kring leverantörsfakturorna. Med vår lösning väljer du om du vill automatisera alla moment i fakturaflödet eller bara vissa. Störst utväxling får du om du väljer hela flödet, men du kan av olika skäl vilja göra på ett annat sätt som passar er situation bättre, och då är det möjligt.

För dig som vill automatisera fakturaflödet där redovisningsbyrå och kund samverkar rekommenderar vi våra nya webbtjänster. Med webbtjänsterna ger du dina kunder en ny och bättre upplevelse – i mobil, app och webb – samtidigt som byrån i realtid får in digitala underlag i BL Administration.

levfaktflode_ftg_betalar1.png

Kort kan man sammanfatta flödet till att man med full automatik i form av e-postportal, tolkning och automatisk ankomstregistrering minskar hanteringen av leverantörsfakturan betydligt. Första gången en fysisk person behandlar fakturan är när företagaren godkänner och betalar fakturan i mobilen eller på webben (kräver bankintegration vilket för närvarande finns för SEB, Nordea och Handelsbanken). Redovisningsbyrån stämmer därefter av reskontran och granskar så att allt är korrekt, därefter arkiveras det digitala underlaget i systemet.

Låter det intressant? I så fall kan du läsa mer om de olika stegen i vår manualdel
Automatiserat leverantörsfakturaflöde >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Automatiserat leverantörsfakturaflöde - ctl00_twimg Fjärrsupport: