2020-06-24

Avstämning av korttidsarbete

Tre månader efter att din ansökan har godkänts ska du göra en avstämning. Då kan du också ansöka om ytterligare stöd.

I slutet av den tredje stödmånaden ska en avstämning av korttidsarbete göras och lämnas till Tillväxtverket. Om du fått stöd från 16 mars ska avstämning göras nu i juni, under perioden 16-30 juni. Har du fått stöd från april görs avstämningen i juli.

Det är viktigt att avstämningen görs i tid, annars kan du bli återbetalningsskyldig av tidigare beviljat preliminärt stöd.

Avstämningens innehåll

I avstämningen jämförs det faktiska utfallet av korttidsarbetet med vad du sökt preliminärt stöd för. Om arbetstidsminskningen och/eller löneminskningen ligger utanför ramarna för vad som godkänns kan stödet komma att justeras. Detta gäller åt båda håll och om man höjt avtals-/stödnivå kan mer stöd komma att betalas ut. Om stödnivån justerats nedåt eller om de anställda kanske har varit sjuka, vårdat barn, haft semester eller någon annan frånvaro, kan det bli aktuellt med återbetalning. En slutkontroll sker i samband med att hela stödperioden avslutas.

I avstämningen hos Tillväxtverket ska du för varje anställd redovisa:

  • Ordinarie arbetstid (i timmar)
  • Arbetstid under korttidsarbete (i timmar)
  • Ordinarie månadslön (ska redovisas även i de fall de anställda har timlön).
  • Månadslön under korttidsarbete
  • Frånvaro (exempelvis sjukdom, vård av barn, semester)

Läs mer om Avstämningen hos Tillväxtverket >>

Uppgifter från programmet

Om du följt våra rekommendationer när det gäller hantering av korttidsarbete kan du få ut uppgifter till avstämningen samlat på ett ställe från och med version 2020.3.100 som finns ute nu.

Du hittar funktionen under Aktivitet – Lönestatisk – Avstämning korttidsarbete.

Avstamning_korttidsarbete.PNG

I funktionen hämtar du in de anställda och deras uppgifter baserade på de förutsättningar som finns i företaget. Beroende på hur det ser ut kan du behöva justera inställningarna kring vilka lönearter som ska hämtas och om det är löne- eller avvikelseperioden som ska ligga till grund för uppgifterna.

Här kan du läsa mer om Avstämning korttidsarbete >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Avstämning av korttidsarbete - ctl00_twimg Fjärrsupport: