2020-08-28

Avstämningstidpunkter korttidsarbete

Under sommaren beslutade riksdagen att förlänga tiden för avstämning av korttidsarbete från två till fyra veckor.

Ändringen innebär att avstämning för korttidsarbete som påbörjats i maj ska redovisas senast 28 augusti.

Korttidsarbete som påbörjats i juni redovisas senast 28 september. Vid denna avstämning redovisas alltså korttidsarbete under perioden juni-augusti.

Första stödmånadAvstämningstidpunkt
Mars 16-30 juni
April 1-28 juli
Maj 1-28 augusti
Juni 1-28 september
Juli 1-28 oktober
Augusti 1-28 november


Från och med version 2020.3.100 av BL Administration finns möjlighet att ta fram ett underlag för avstämningen som görs till Tillväxtverket. 

Här kan du läsa mer om Avstämning korttidsarbete >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Avstämningstidpunkter korttidsarbete - ctl00_twimg Fjärrsupport: