2018-11-12

Basbelopp 2019

Prisbasbeloppet höjs med 1 000 kr inkomståret 2019, dvs från 45 500 kr till 46 500 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 47 400 kr, vilket är en höjning med 900 kr.

Prisbasbeloppet

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2019 till 46 500 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB.

Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader.

För beskattningsåret 2019 (deklarationen 2020) blir:

 • deklarationspliktsgränsen 19 670 kr (0,423 pbb).
 • det skattefria traktamentsbeloppet 230 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
 • högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 400 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
 • gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 23 250 kr (ett halvt prisbasbelopp).
 • högsta sjukpenninggrundande inkomst 372 000 kr (8 pbb).
 • högsta föräldrapenninggrundande inkomst 465 000 kr (10 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20171 och tidigare 14 740 kr (0,317 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20181 och senare 13 485 kr (0,29 pbb).
 • lägsta nybilspris för sexårsbilar 186 000 kr (4 pbb).
 • gräns för inventarier av mindre värde 23 250 kr (0,5 pbb).
 • gräns för krav på certifierat kassaregister 186 000 kr (4 pbb).

De nya reglerna om bilförmån gäller nya bilar som blivit skattepliktiga för fordonsskatt 1 juli 2018 eller senare.

Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet fastställs normalt i november.

Det förhöjda prisbasbeloppet

Det förhöjda prisbasbeloppet för inkomståret 2019 har fastställts till 47 400 kr, vilket är en höjning med 900 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna pensionspoäng för tilläggspension (ATP-sytemet).

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Basbelopp 2019 - ctl00_twimg Fjärrsupport: