2020-10-15

Basbelopp 2021

Prisbasbeloppet höjs med 300 kr inkomståret 2021, dvs från 47 300 kr till 47 600 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 48 600 kr, vilket också är en höjning med 300 kr.

Prisbasbeloppet

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2021 till 47 600 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB.

Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader.

För beskattningsåret 2021 (deklarationen 2022) blir:

 • deklarationspliktsgränsen 20 135 kr (0,423 pbb).
 • det skattefria traktamentsbeloppet 240 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
 • högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 400 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
 • gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 23 800 kr (ett halvt prisbasbelopp).
 • högsta sjukpenninggrundande inkomst 380 800 kr (8 pbb).
 • högsta föräldrapenninggrundande inkomst 476 000 kr (10 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20171 och tidigare 15 089 kr (0,317 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20181 och senare 13 804 kr (0,29 pbb).
 • lägsta nybilspris för sexårsbilar 190 400 kr (4 pbb).
 • gräns för inventarier av mindre värde 23 800 kr (0,5 pbb).
 • gräns för krav på certifierat kassaregister 190 400 kr (4 pbb).
 • gäller nya bilar som blivit skattepliktiga för fordonsskatt 1 juli 2018 eller senare (se 17:305).

Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet fastställs normalt i november.

Det förhöjda prisbasbeloppet

Det förhöjda prisbasbeloppet för inkomståret 2021 har fastställts till 48 600 kr, vilket är en höjning med 300 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna pensionspoäng för tilläggspension (ATP-systemet).

 

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Basbelopp 2021 - ctl00_twimg Fjärrsupport: