2021-09-30

Bidrag för solceller - pengar på väg

I slutet på år 2020 beslutade Riksdagen att bidraget för solceller m.m. slopas för privatpersoner och man införde en skattereduktion för installation av grön teknik istället. Trots detta ligger det fortfarande ansökningar hos landets länsstyrelser i väntan på att kunna hanteras. Problemet har varit att pengarna varit slut. 

I vårpropositionen sköts pengar till men för att ansökningarna ska kunna prövas så krävdes det att regeringen gjorde en förordningsändring. Detta är nu gjort och ändringen träder i kraft 1 december 2021. Det innebär att länsstyrelserna, från detta datum, kan börja behandla ansökningarna. 

De som kan få ta del av bidraget är privatpersoner som:

  • har ansökt om stöd hos länsstyrelsen senast 7 juli 2020.
  • har påbörjat åtgärderna tidigast 1 juli 2009 och senast 31 december 2020 samt slutfört åtgärderna senast 30 juni 2021.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Bidrag för solceller - pengar på väg - ctl00_twimg Fjärrsupport: