2021-03-22

Betalt för drivmedelsförmån vid bilförmån

Från och med 1 januari 2021 ska betalning för drivmedelsförmån redovisas i arbetsgivardeklarationen på individnivå (AGI). 

En ny fältkod, 098 – Betalt för drivmedel vid bilförmån, för att hantera detta har tillkommit i AGI från och med redovisningsperioden 202101, dvs den AGI som lämnas senast 12 februari. För att hantera detta har vi infört en ny AGI-kod att ange på de lönearter som ska hantera detta. Det finns även två nya lönearter för att hantera detta, 415 – Betalt för drivmedel vid bilförmån, och 416 – Nedsättning förmånsvärde, att importera, om du inte har någon likvärdig sedan tidigare. Lönearten importeras under Uppläggning – Lönearter – knappen Mer – Importera lönearter.

Löneart 415 - Betalt för drivmedel vid bilförmån
098.png

Exempel

Om en anställd betalar för hela sin bilförmån (3 500 kr) och för hela sin drivmedelsförmån (1 000 kr) ska bilförmånen redovisas i ruta 013 i AGI, men med värdet 0, eftersom att den anställde har betalt för hela bilförmånen. Skatteverket vill att det ska stå en nolla i ruta 013 då man anser att det i grunden finns en förmån.

Drivmedelsförmånen redovisas i ruta 018. Förmånen värderas till 1,2 * marknadsvärdet och det förhöjda beloppet, dvs 1 200 kr i det här fallet,  redovisas i ruta 018. I den nya rutan 098 anges betalningen för drivmedelsförmånen, 1 000 kr i detta fall, och för att hantera nedsättningen korrekt när det gäller beräkning av skatt behövs även en löneart för det.

Om du angett korrekt inställda lönearter, de som följer med programmet, eller motsvarande, ska din AGI bli korrekt. De lönearter som följer med och skulle vara aktuella i exemplet ovan är:

Loneregistrering_drivmedelsforman.png

Om den anställda betalar det förhöjda beloppet för drivmedelsförmånen, ska ingen förmån redovisas, utan du gör endast ett nettolöneavdrag för beloppet, det ska dessutom inte vara kopplat till fältkod 098 i AGI.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Betalt för drivmedelsförmån vid bilförmån - ctl00_twimg Fjärrsupport: