2021-07-06

Bilförmån - ändrad beräkning

Riksdagen har nu fattat beslut om att ändra beräkningen av bilförmån. Anledningen är att att värderingen av bilförmånen ska bli mer korrekt. De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2021.

Förmånsvärdet är för lågt 

Tidigare har Regeringen meddelat att förmånsvärdet för fri eller delvis fri bil är för lågt i förhållande till vad det kostar att ägen en bil provat (exklusive drivmedel).
Skattesystemet premierar fossildrivna bilar jämfört med andra varor och tjänster och systemte innebär också att bilförmån är mer gynnat än kontant lön. Schablonberäkningen av förmånsvärdet bör bättre spegla marknadsvärdet.

Genom att två delkomponenter i beräkningen ändras så ska denna förändring ske.  Förändringen gäller alltså det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet.

Någon förändring av den nedsättning av miljöbilar görs inte. 

Läs mer här»

De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2021 och tillämpas på bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången 1 juli 2021 eller senare, samt för bilar som är registrerade utomlands och som inte är skattepliktiga här i landet.

Nuvarande bestämmelser ska gälla för bilar som blivit skattepliktiga före detta datum.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Bilförmån - ändrad beräkning - ctl00_twimg Fjärrsupport: