2020-05-04

Bokföring i samband med coronakrisen

I samband med den pågående coronakrisen får vi frågor om hur affärshändelser kopplade till denna ska bokföras. I den här artikeln försöker vi samla det som är aktuellt.

Bokföring av ersättning för sjuklönekostnader

Under april och maj tar staten över sjuklöneansvaret för de anställda enligt de corona-krispaket som nyligen införts.

Om/när företaget får ersättning för sjuklönekostnader betalas denna ut från Försäkringskassan till företagets skattekonto. En sådan insättning från bokförs på konto 3997 – Sjuklöneersättning, dvs:

Debet: 1630 – Skattekonto
Kredit: 3997 – Sjuklöneersättning

När Skatteverket därefter betalar ut pengarna från skattekontot till företagets bankkonto blir konteringen av beloppet:

Debet: 1930 – Bankkonto
Kredit: 1630 – Skattekonto

Bokföring av stöd vid korttidsarbete

Om du sökt stöd för korttidsarbete från Tillväxtverket kommer pengarna att betalas ut direkt från Tillväxtverket till företaget. Det kommer alltså inte att hanteras via skattekontot, konteringen blir därmed:

Debet: 1930 – Bankkonto
Kredit: 3988 – Erhållna bidrag och ersättningar för personal

Här kan du läsa mer om hur du hanterar korttidsarbete vid löneregistreringen >>

Bokföring av sänkta arbetsgivaravgifter

Då det inte är fråga om något bidrag som intäktsförs, utan endast en nedsättning av avgifterna kräver detta inte någon särskild bokföringsåtgärd. Du bokför arbetsgivaravgifterna som vanligt men till ett lägre belopp, exempelvis:

Debet: 7510 – Lagstadgade sociala avgifter
Kredit: 2730 – Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt 

Här kan du läsa om hur du hanterar sänkta arbetsgivaravgifter i programmet >>

Bokföring av anstånd med skatter och avgifter

Då Skatteverket i samband med coronakrisen regelmässigt beviljar anstånd med betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt har BAS-gruppen gjort ett tillägg i kontoplanen för detta. Beviljade anstånd ska bokföras när beslutet mottagits på det nya kontot 2852 – Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och källskatt

När företaget lämnar in moms- och arbetsgivardeklarationer bokförs de deklarerade beloppen på följande konton: 

Debet: 2650 – Momsredovisningskonto
Debet: 2730 – Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt
Debet: 2710 – Personalens källskatt
Kredit: 1630 – Skattekonto

Om/när Skatteverket sedan beviljar anstånd återförs beloppet till skattekontot och beloppet krediteras på det nya kontot:

Debet: 1630 – Skattekonto
Kredit: 2852 – Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och källskatt 

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Bokföring i samband med coronakrisen - ctl00_twimg Fjärrsupport: