Brexit - vad gäller?

Storbritannien lämnade EU 31 januari 2020. Det övergångsavtal som gällde mellan EU och Storbritannien t o m 31 december 2020 har nu också gått ut. Detta innebär att det blir en del effekter för handel med Storbritannien.

Import/export

I och med Storbritanniens utträde ur EU (Brexit) hanteras inte transaktioner med Storbritannien som EU-handel efter att övergångsreglerna löper ut 31 december 2020. Från och med 1 januari 2021 räknas alltså försäljning av varor till Storbritannien som export, och inköp som import. Vid tillhandahållande och köp av tjänster ska momsen hanteras på samma sätt som för länder utanför EU.

Speciellt för Nordirland

Nordirland lämnar EU med resten av Storbritannien, men för att undvika en hård gräns till Irland kommer Nordirland att betraktas som ett EU-land vid handel med varor mellan Nordirland och EU även efter 31 december 2020. Det innebär att handel mellan beskattningsbara personer med varor som transporteras till eller från Nordirland ska behandlas som unionsintern försäljning respektive unionsinternt förvärv. Beskattningsbara personer i Nordirland som har varuhandel inom EU kommer att få ett särskilt VAT-nummer som inleds med ”XI” som landsnummer.

Nordirland kommer dock inte att betraktas som ett EU-land vid handel med tjänster. Det innebär att Nordirland ska behandlas som ett land utanför EU vid handel med tjänster mellan ett EU-land och Nordirland.

Förberedelse för handel med Storbritannien

Från årsskiftet är det alltså tullhantering i handeln med Storbritannien. Det innebär en stor förändring för företag som importerar eller exporterar varor till Storbritannien. Företag som handlar med Storbritannien måste sätta sig in i vad som gäller och förbereda sig för de formaliteter som gäller när varorna ska passera den nya tullgränsen. Företag bör bland annat:

  • ansöka om EORI-nummer hos Tullverket
  • ansöka om relevanta tillstånd hos berörda myndigheter
  • se över tullkompetensen inom verksamheten
  • vid behov kontakta brittiska skattemyndigheten.


På tullverket.se hittar du mer information kring Brexit.

Hantering av importmoms i BL Administration

Det är moms på import av varor och på import av vissa tjänster. Däremot är det inte moms på export av varor och tjänster. Det betraktas som export eller import av varor bara när du handlar med länder utanför EU.

Så här kan importmomsen redovisas (den period då tullräkningen är utställd):

Importmoms.JPG

Företaget importerar kläder från Storbritannien och beräknar beskattningsunderlaget för moms till 100 000 kr. I beloppet är tullvärde, tull och bikostnader som t ex emballage och transport inräknat. Du har fått en tullräkning och redovisar då importmoms [2615] med 25 000 kr. Motsvarande belopp redovisas som ingående moms [2641]. För att få momsdeklarationen att stämma kan beskattningsunderlaget krediteras t ex nollkontot [0890] och debiteras konto [0999] och ett av dessa konton kopplas till ruta 50 i momsdeklarationen. För att koppla konton går du in under Bokföring - Uppläggning - Momsuppgifter - Skattedeklaration.

Alla momsregistrerade företag ska vid import beräkna den utgående momsen och redovisa den i sin momsdeklaration. Företag som inte är momsregistrerade ska betala importmomsen till Tullverket. I momsdeklarationen ska den utgående importmomsen redovisas i den period tullräkningen (eller tullkvittot) har ställts ut av Tullverket. Om importören har rätt att lyfta momsen redovisas motsvarande momsbelopp även som ingående moms i samma period. Du använder samma konto för importmoms som för den vanliga ingående momsen [2641].

Här kan du läsa mer om hur du hanterar importmoms i BL Administration >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Brexit - vad gäller?  - ctl00_twimg Fjärrsupport: