2021-06-21

Faktureringen med ROT/RUT i version 2021.3.100

I version 2021.3.100 har vi anpassat ROT/RUT-faktureringen i BL Administration för att synkronisera med ROT/RUT i app.bjornlunden.se. 

Numera behöver ni på artiklarna fylla i Underlag för skattereduktion för att ROT/RUT ska aktiveras i faktureringen. Om ni inte jobbar med artiklar idag behöver du lägga upp sådana för att kunna aktivera funktionen. 
UPDATE: vi har nu släppt version 2021.3.101 där ROT/RUT fungerar som tidigare. 

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Faktureringen med ROT/RUT i version 2021.3.100 - ctl00_twimg Fjärrsupport: