2019-08-26

Bygglösen 2.0

Företag knutna till byggavtalet eller entreprenadmaskinavtalet ska varaje månad rapportera ett lönegranskningsunderlag till Bygglösen. Från och med version 2019.3.100 hanterar löneprogrammet även prestationslöner; Bygglösen 2.0.

Precis som tidigare behöver du göra en del inställningar på både anställda och lönearter för att rapportera de "vanliga" uppgifterna till Bygglösen (Bygglösen 1.0). När det gäller prestationslönerna finns ingen automatik i att hämta upp uppgifterna från registrerade löner, utan du ska istället lägga in uppgifter om prestationslönen manuellt.

Genom att välja Aktivitet – Lönestatistik – Bygglösen hämtas anställda och information utifrån gjorda inställningar och utbetalda löner under vald period. Vill du registrera prestationslöner klickar du på Redigera eller på Ny och kan då lägga in de uppgifter som behövs för prestationslönerna. Därefter skapar du filen och laddar upp den till Bygglösen.

Bygglosen.png

Här kan du läsa mer om Bygglösen >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Bygglösen 2.0 - ctl00_twimg Fjärrsupport: