2021-03-12

Corona och vab - vad gäller?

Det kan vara svårt att veta i vilka situationer, relaterade till coronaviruset, som du kan ha rätt till ersättning för vab. I denna artikel går vi igenom de regler som gäller hos Försäkringskassan, mer information om Corona och vab hittar du på deras hemsida.  

När har du rätt till vab med anledning av coronaviruset? 

Du eller den andra föräldern kan få ersättning för vab om det finns anledning att misstänka att barnet sprider smitta. Till exempel kan du ha testat positivt för covid-19 och barnet är symptomfritt men får inte vara i förskolan/skolan enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är då en läkare eller en sjuksköterska som gör bedömningen om ditt barn kan misstänkas sprida smitta.  

Dessutom kan en läkare besluta om förhållningsregler för barnet där syftet är att hindra smittspridning. Barnet betraktas i ett sådant fall som ett misstänkt fall av covid-19. 

Det krävs alltså en konkret misstanke om att barnet bär på en smitta för att du ska få ersättning för vab. Vad är då en konkret misstanke? Det kan till exempel vara att en läkare eller en sjuksköterska har bedömt att ditt barn sprider smitta. Det räcker inte att du tror att barnet kan vara smittat av coronaviruset. Finns det ingen konkret misstanke kan du istället ta ut föräldrapenning och stanna hemma med barnet.  

För att du ska ha rätt till ersättning, om ditt barn är under 12 år, måste en sjuksköterska eller en läkare skriva ett intyg dag 22 av barnets sjukdomsperiod. Du måste ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.   

Du kan inte få ersättning för vab samtidigt som du får sjukpenning eller smittbärarpenning.  

Om barnet är mellan 12-16 år 

Har du ett barn som fyllt 12 år men inte 16 år och du ska vabba för det barnet krävs ett läkarutlåtande till Försäkringskassan (om du inte har ett förhandsbeslut för ditt barn) från och med den första dagen du vabbar. Det är endast en läkare som kan utfärda ett sådant läkarutlåtande och det ska styrka att barnet har ett särskilt vård- eller tillsynsbehov som gör att du måste avstå från ditt arbete för att vårda barnet.  

Ditt barns vård- eller tillsynsbehov kan från och med den 25 april 2020 också styrkas med andra underlag än läkarutlåtande. Underlaget kan då vara utfärdat av andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården eller inom skolan.  

Om barnet är mellan 16-21 år och omfattas av LSS 

Då behöver du skicka in ett intyg om barnet har varit sjukt eller smittsamt i mer än 21 dagar.  

Om barnet är infektionskänsligt och du inte vill att det ska vara i förskolan/skolan 

Barnet måste vara sjukt eller bära på smitta för att du ska ha rätt till vab. Alltså kan du inte i dagsläget få ersättning för vab om du håller barnet hemma med syfte att det inte ska smittas av andra.  

Om barnets förskola/skola stänger 

Du kan få ersättning för vab om regeringen med anledning av covid-19 beslutar om att förskolor eller skolor ska stängas och du behöver avstå från att jobba eller går miste om a-kassa. 

Om huvudmannen beslutar om att ditt barns förskola/skola ska stängas kan du också få ersättning för vab. Det gäller: 

  • på smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation eller 
  • när verksamheten ligger i ett riskområde som är avspärrat av Folkhälsomyndigheten eller 
  • när stora delar av personalen är sjuka i covid-19 och verksamheten därmed inte kan bedrivas.  

Detta gäller för barn 

  • under 12 år 
  • som fyllt 12 men inte 16 år och som har ett särskilt vård- eller tillsynsbehov 
  • som fyllt 16 men inte 21 år (i vissa fall 23 år) och som omfattas av LSS 


Ersättningen vid skolstängning blir dock lägre än vid vanlig vab, du får då cirka 90 % av den ersättning som du normalt brukar få. Du kan inte heller byta ut föräldrapenning mot ersättning för vab om barnets förskola/skola stängs efter beslut av regeringen eller efter rekommendation av Folkhälsomyndigheten eller smittskyddsläkare.  

Du kan bara få ersättning för vab tidigast från och med den 25 april 2020, oavsett när förskolan eller skolan stängde. 

Om barnets skola har infört distansundervisning 

Du kan få ersättning för vab om skolan har infört distansundervisning på grund av covid-19. 

Om ni är satta i karantän på grund av att barnet har smittats av Corona 

Får du smittbärarpenning kan du inte samtidigt få ersättning för vab. Du får kontrollera vad som gäller på just din arbetsplats om arbetsgivaren uppmanar dig att stanna hemma.  

Du kan få ersättning för vab om du måste avstå från arbete för att ta hand om ditt smittsamma barn.  

Vid hemarbete utifrån riktlinjer från arbetsgivaren på grund av smittorisken av Corona 

Om barnet blir sjukt och du arbetar hemifrån utifrån din arbetsgivares riktlinjer med anledning av smittorisken av Corona kan du få ersättning för vab. Det gäller då om du har behov av att avstå från ditt arbete på grund av att du måste vårda ditt sjuka barn.  

Läs mer på Försäkringskassan hemsida här >>
och här >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Corona och vab - vad gäller? - ctl00_twimg Fjärrsupport: