2020-11-06

Covid – smittbärarpenning till närstående

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att friska vuxna personer som bor i samma hushåll som en person med bekräftad covid ska hålla sig i hemmet. De närstående som då förlorar inkomst har rätt att ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.

För att ha rätt till smittbärarpenning krävs att en läkare har beslutat att du inte får arbeta. Det innebär alltså en skyldighet att stanna hemma under en viss tid.

Smittbärarpenningen utgör knappt 80% av lönen, men högst 804 kr/dag. För arbetssökande gäller 80% av den sjukpenninggrundande inkomsten, men högst 543 kr/dag.

Läs mer om smittbärarpenning på www.fk.se

Hur hanterar jag det som arbetsgivare? 

Arbetsgivare bör känna till att en anställd som får smittbärarpenning har rätt att vara ledig under tiden med smittbärarpenning och att frånvaron är semesterlönegrundande i 180 dagar per intjänandeår. Du som arbetsgivare behöver vid löneregistreringen göra ett avdrag för frånvaron, även om du som arbetsgivare inte administrerar någon smittbärarpenning. Eftersom den anställde istället får sin ersättning från Försäkringskassan. 

Avdragets storlek beror naturligtvis på hur länge den anställde har varit frånvarande. Om arbetsplatsen har kollektivavtal finns beräkningsformler att hitta där. Saknas kollektivavtal kan du snegla på formler för annan typ av frånvaro avseende del av dag eller heldag beroende på förutsättningarna i ditt fall. 

Ett vanligt sätt att beräkna löneavdrag per arbetsdag är att använda procentsatsen 4,6% (vilket motsvarar 1/21). I kollektivavtal används ofta kalenderdagsavdrag vid längre frånvaro. I så fall kan formeln (månadslön x 12)/365 användas. 

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Covid – smittbärarpenning till närstående - ctl00_twimg Fjärrsupport: