2020-11-02

Dags för FOS-förfrågan (fd CSR-förfrågan)

Med hjälp av en FOS-förfrågan (tidigare CSR-förfrågan) till Centrala skatteregistret kan du på ett enkelt sätt få uppgifter om vilka skatteavdrag du ska göra för dina anställda. Tänk på att det bara är anställda för vilka företaget är huvudarbetsgivare som förfrågan behöver göras. 

Förfrågan görs i slutet på ett inkomstår för att få in korrekta uppgifter inför nästa år eller om du har haft nyanställda under året. FOS-förfrågan i Skatteverkets e-tjänst kan göras från och med 2 november året före det år det gäller, och svaret kommer normalt i mitten av december.

Skatteverkets e-tjänst har under året bytt namn från CSR-förfrågan till Fråga om skatteavdrag.

Om du inte vill göra en FOS-förfrågan på en anställd kan du markera på anställdakortet (fliken Lön och skatt) att den anställde ska undantas. Detsamma gäller om den anställde har ett avgångsdatum angivet. Från och med inkomstår 2017 är alla beslut om stående jämkning procentbeslut, skatteavdraget ska alltså göras med angiven procentsats. 

Läs mer om FOS-förfrågan på skatteverkets hemsida.

Här kan du läsa mer om hur du gör en FOS-förfrågan i programmet >>

Här kan du läsa mer om hur du läser in ett FOS-svar i programmet >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Dags för FOS-förfrågan (fd CSR-förfrågan) - ctl00_twimg Fjärrsupport: