2020-06-30

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter upphör – gör så här

På grund av Corona-krisen sänktes socialavgifterna för upp till 30 personer under perioden mars-juni 2020. Den sista perioden redovisas senast 12 juli, och efter detta återgår arbetsgivaravgifterna till normala nivåer.

För att hantera den tillfälliga nedsättningen i programmet har du markerat rutan Växa-stöd på anställdakortet. Denna inställning ska tas bort innan löner för juli registreras och redovisas in 17 augusti för att det inte ska dyka upp felmeddelanden i Skatteverkets e-tjänst. Här går vi igenom hur du gör, steg för steg.

  1. Registrera klart löner för juni och uppdatera dessa.
  2. Redovisa arbetsgivardeklarationen för juni senast 12 juli. Detta kan göras tidigare om du vill gå vidare och påbörja juli-lönen tidigare på grund av att semesterperioden inleds.
  3. Ta bort inställningen Växa-stöd på dina anställda. Detta görs enklast för alla anställda genom ett SQL-kommando. Gå till Arkiv – Systemunderhåll – SQL-fråga och ta bort den exempelfråga som ligger i rutan uppe till vänster och klistra in följande textsträng:

    update anstalld set växastöd=0

    Tryck sedan på F11-tangenten för att namnändra Test till Execute och klicka på den.
  4. Om du har någon anställd som omfattas av Växa-stöd (med den normala innerbörden som först anställd på företaget), markera rutan på denna persons anställdakort på fliken Lön och skatt.
  5. Registrera lönen för juli och uppdatera denna. Om du redan påbörjat lönekörningen innan växa-stödsmarkeringen tagits bort behöver du gå in på varje person där du gjort lön och spara om lönen så att full arbetstgivaravgift beräknas. Ett tips är att du tittar på fliken Summering i löneregistreren för att se med vilken procentsats arbetsgivaravgiften beräknas.
  6. Rapportera AGI för juli senast 17 augusti.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter upphör – gör så här - ctl00_twimg Fjärrsupport: