2019-04-11

Digitalisera företaget - 6 sätt att ta nästa kliv

Digitaliseringstrenden är mycket stark i alla delar av samhället och anledningarna till att digitalisera verksamheten är många. I den här artikeln går vi igenom några tjänster och system som du som vill digitalisera företaget kan ha stor nytta av i detta arbete.  

Digitalisera deklarationsprocessen

Skatteverket har en e-tjänst som förenklar för dig som anlitar en redovisningsbyrå för att göra din inkomstdeklaration. Redovisningsbyrån gör klart din deklaration och det enda du behöver göra sedan är att se över deklarationen och skriva under med hjälp av e-legitimation. Många företagare har tidigare upplevt att de inte kunnat få digital deklarationshjälp fullt ut. En redovisningsbyrå som inte är ombud har nämligen behövt lämna huvudblankett och övriga upplysningar på papper. Den här förändringen är också något vi hanterar i vårt program BL skatt

E-fakturering

För dig som vill ha ett både säkert och effektivt sätt att skicka och ta emot fakturor är e-fakturering ett mycket bra alternativ. Från och med 1 april 2019 införs dessutom ett lagkrav som innebär att leverantörer till offentlig sektor endast ska skicka elektroniska fakturor. Lagkravet kommer att gälla för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter detta datum, även direktupphandlingar. Totalt kommer det vara ca 200 000 företag som påverkas av de nya reglerna. 

E-fakturering fungerar på samma sätt som pappersfakturor men skickas elektroniskt istället för med post eller e-post. Fördelarna jämfört med pappersfakturor är flera. Hanteringen går mycket snabbare och du kan vara säker på att mottagaren får fakturan. Du spar pengar och slipper portokostnader. Tänk också på att e-fakturering minskar risken för fel i form av t ex missade förfallodagar och att de är snällare mot miljön.  

Med BL Fakturering/BL Leverantör och extrafunktionen BL Fakturaflöde kan du både skicka och ta emot e-fakturor från dina kunder och leverantörer.

E-signering av avtal

Det blir allt vanligare att avtal signeras elektroniskt istället för skriftligen på papper. Elektronisk signatur kan innebära flera olika saker, exempelvis att man skriver sitt namn i anslutning till en text i ett mejl. Det kan också handla om att skriva under ett dokument med hjälp av e-legitimationer som BankID.

Det finns flera lägen då e-signering kan vara att föredra (ur bevissynpunkt) framför en handskriven underskrift. Vanligtvis är spårbarheten för när avtalet ingåtts bättre och en signering med e-legitimation är svårare att förfalska. En annan fördel är att du får en snabbare och smidigare avtalsprocess. Elektroniska underskrifter är juridiskt bindande så länge inte några lagar eller avtal ställer upp andra speciella formkrav. 

Med vår fristående webbapplikation BL Signering & Avisering kan du signera avtal elektroniskt eller bara få bekräftelse på att mottagaren läst en information du skickat. 

Digitala kvitton

För att underlätta administrationen och undvika att saker samlas på hög är digitala kvitton att rekommendera. Papperskvitton innebär en helt annan hantering flödes- och tidsmässigt än ett digitalt. Ett digitalt underlag kan delas så fort du har det med din redovisningsbyrå eller ett ekonomisystem. Idag finns appar och ekonomisystem som gör det möjligt att arbeta mer mobilt än tidigare, genom din mobil eller platta. Företagare kan exempelvis plocka upp sin telefon direkt hos kund efter avslutat jobb och skicka fakturan.   

Med vår app-lösning Digitala företaget kan du ta ett foto av ditt kvitto eller leverantörsfaktura och sedan spara dokumentet i appen – och din redovisningsbyrå får omedelbart tillgång till underlaget. Genom att jobba digitalt med din redovisningsbyrå sänker du samtidigt dina bokföringskostnader. Möjligheterna till snabb ekonomisk återrapportering ökar också med ett digitaliserat arbetssätt. 

Automatiserad bokföring

Tillhör du dem som gör mycket av bokföringsarbetet manuellt? Bokföringen går numer mot att bli mer och mer automatiserad. Det här är något som förenklar och spar tid för dig som företagare och du kan lägga kraft på andra delar av din verksamhet. Ett mer automatiserat arbetssätt gör även att risken för slarvfel minimeras.

Automatiserad bokföring handlar om maskininlärning eller Artificiell Intelligens (AI) som man också kallar det. Har du ett bokföringsprogram kan detta samla på sig data, ta lärdom av informationen, och sedan förutsäga och ge förslag baserat på historik. Maskinen/roboten blir bättre på att förutsäga information ju mer data den får att bearbeta och så småningom är den närmast hundraprocentig.  

Digitala företaget är ett alternativ för dig som vill börja arbeta mer automatiserat. Med appen kan du sköta din fakturering, utläggshantering, körjournal, tidrapportering mm i mobilen. Med vår tjänst BL Tolkning slipper du manuell hantering av dina leverantörsfakturor och får ett snabbare arbetsflöde. 

Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

Sedan 1 januari 2019 ska alla företag med anställda lämna arbetsgivardeklaration månadsvis och på individnivå (AGI) istället för årliga kontrolluppgifter. Införandet av AGI innebär förändrade rutiner för dig som arbetsgivare – bland annat krävs det att du har ett aktuellt och anpassat löneprogram som kan hantera AGI. 

Våra löneprogram BL Lön och BL Lön Plus är AGI-anpassade, vilket innebär att du kan lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå direkt från programmet. 

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Digitalisera företaget - 6 sätt att ta nästa kliv - ctl00_twimg Fjärrsupport: