2020-03-03

Elektronisk betalning krävs för ROT/RUT

Från och med 1 januari 2020 krävs elektronisk betalning för att få rätt till skattereduktion för ROT och RUT.

Kontanter ger inte rätt till avdrag

För att få rätt till skattereduktion för ROT och RUT har riksdagen beslutat att det inte längre ska gå att betala för det utförda arbetet med kontanter, utan det ska krävas att betalningen sker elektroniskt. De nya reglerna är ett led i arbetet med att bekämpa den ekonomiska brottsligheten och ska motverka felaktiga betalningar.

Information som registreras

Genom att det införs ett krav på elektronisk betalning ökar kontrollmöjligheterna. Dessutom minskar felaktiga utbetalningar eftersom det blir möjligt att säkerställa att ersättning för arbeten verkligen har betalas och med rätt belopp. När en betalning sker elektroniskt registreras betalningarna och det går att identifiera avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt för betalningen. Sådan information får man inte vid en kontant betalning där parterna i princip kan vara anonyma.

Godkända elektroniska betalningar

Enligt de nya reglerna ska en betalning anses ha skett elektroniskt endast om den förmedlats av en betaltjänstleverantör enligt betaltjänstlagen. Exempel på en elektronisk betalning är en betalning med kontokort, inbetalningskort, Bank ID och Swish.

Däremot räknas inte en betalning med check som en elektronisk betalning. Inte heller räknas betalning med kryptovalutor som exempelvis Bitcoin och liknande som en elektronisk betalning eftersom sådana betalningar inte förmedlas av en betaltjänstleverantör enligt betaltjänstlagen. Det innebär att det saknas information om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt för betalningen.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Elektronisk betalning krävs för ROT/RUT - ctl00_twimg Fjärrsupport: