2021-05-25

Enklare att koppla dokument till befintliga eller nya poster

Från och med version 2021.1.100 (släpptes i januari 2021) finns en smidigare möjlighet att koppla dokument som inkommit via exempelvis Björn Lundén-appen eller e-postportalen till andra poster än leverantörsfakturor och verifikationer!

Om det landar dokument i molndatabasen som hör till redan befintliga verifikationer eller poster kan du numera smidigt koppla dem till den aktuella posten via Dok-knappen som återfinns på många ställen i programmet.

Det kan också vara nya poster som ska registreras, men som inte är leverantörsfakturor eller verifikationer, exempelvis manuellt registrerade kundreskontraposter eller andra typer av underlag som man vill samla direkt i molndatabasen.

Koppla ohanterade underlag

För att använda dig av funktionen klickar du dig in på en post – det kan vara en verifikation, en kund, en anläggningspost, en anställd, osv – och välj knappen Dok. Du ser de redan kopplade dokumenten men kan välja att visa även de okopplade/ohanterade dokumenten och koppla dem till en befintlig post genom att välja Lägg till.

Koppla_dokument.png


”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Enklare att koppla dokument till befintliga eller nya poster - ctl00_twimg Fjärrsupport: