Export till BL Bokslut

I programmet finns en koppling till vårt bokslutsprogram BL Bokslut. Du kan, förutom bokföringen, exportera även anläggningsregister, leverantörsreskontra, kundreskontra och varulager om du använder dessa funktioner i BL Administration.

För att göra en export till BL Bokslut går du via Aktivitet – BL Bokslut, eller Arkiv – Export – BL Bokslut. Ange förutsättningarna och klicka på knappen BL Bokslut. 

När uppgifterna kommit över arbetar du vidare med dem i bokslutsprogrammet. Om du gör sådant som påverkar bokföringen kan du läsa in bokslutsverifikaten tillbaka till BL Administration.

Här kan du läsa mer om Export till BL Bokslut >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Export till BL Bokslut - ctl00_twimg Fjärrsupport: