2021-04-08

Exportera SIE-fil

För att skapa en SIE-fil väljer du Arkiv – Export – SIE (bokföring). Om du ska göra en export till ett deklarationsprogram kan du välja att kopiera in en standarduppsättning av SRU-koder, i annat fall behöver du inte göra detta.

I exportfönstret väljer du sedan SIE-typ (normalt SIE 4 årssaldon och transaktioner) och räkenskapsår. Du kan bara exportera ett år i taget.

Du kan även ange var du vill att SIE-filen ska sparas och vad den ska heta. Programmet föreslår normalt att filen ska sparas under C:\SIE och döpas till BL + företagets id.nummer.SE. Genom att klicka på knappen SIE-mapp kan du ändra både sökväg och filnamn.

Om du markerar Skicka SIE-fil till e-postmottagare kommer filen att bifogas i ett nytt meddelande när du väljer Exportera. Du behöver då bara ange e-postadressen och ett meddelande till mottagaren innan du skickar meddelandet.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Exportera SIE-fil - ctl00_twimg Fjärrsupport: