2020-10-28

Förändringar i RUT-avdraget?

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att RUT-avdraget utvidgas med fyra nya tjänster samt att det sammanlagda taket för RUT- och ROT höjs till 75 000 kr, här går vi igenom förslaget.

Höjt tak

Regeringen föreslår att det sammanlagda taket för RUT- och ROT-avdraget höjs till 75 000 kr. Taket för ROT-avdrag ska dock ligga kvar på 50 000 kr, vilket innebär att utöver ROT-avdrag för större byggnadsarbeten finns utrymme även för RUT-tjänster även när man slagit i taket för ROT-avdrag.

Nya tjänster

De nya tjänster som föreslås omfattas av RUT-avdrag är:

  • Tvätteritjänst vid tvättinrättning – Enligt dagens regler omfattas klädvård i form av tvättning, strykning, lagning, uppläggning och liknande av RUT-avdraget. Arbetet ska vara utfört i bostaden och RUT-avdraget gäller därför inte om man exempelvis lämnar tvätt till en tvättinrättning. Regeringen föreslår nu att hushållen ska kunna få RUT-avdrag för en tjänst som avser vattentvätt av kläder och hemtextilier vid tvättinrättningar. 
  • Möbleringstjänst – Regeringen föreslår att kostnader för att få hjälp med att möblera och flytta bohag och annat lösöre som hör till hushållet omfattas av RUT-avdraget. Även kostnaden för hjälp med att montera och demontera möbler ska ingå. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Inredning och så kallad homestyling ska inte omfattas av RUT-avdraget.
  • Transporttjänster – Regeringen föreslår att RUT-avdraget ska utökas med två separata transporttjänster. Den ena transporttjänsten omfattar transport eller bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till en plats där det kommer att återanvändas. Det kan exempelvis vara transporter till andrahandsbutiker, loppmarknader, auktioner och liknande. Den andra transporttjänsten är transport av bohag och annat lösöre mellan bostaden och utrymmen där bohaget ska magasineras. 
  • Trygghetstjänster – Ett ytterligare förslag från regeringen är att utvidga RUT-avdraget med en tjänst som avser tillsyn av bostaden. Det är en tjänst som ska användas när man t ex är bortrest eller lämnar fritidshuset för säsongen och det finns ett behov av att någon ser till bostaden. Tillsynen ska vara av enklare slag. Det kan exempelvis handla om att ta hand om post, vattna blommor, vädra, spola kranar och toaletter och se efter om något har inträffat i bostaden eller behöver tas om hand vid exempelvis ett strömavbrott. Tillsynstjänsten ska gälla för såväl permanentbostad som fritidsbostad. Vilken anledningen är eller längden på frånvaron ska inte påverka rätten till avdrag.


Ikraftträdande och anpassning i programmet

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2021 och riksdagen väntas ta beslut om förslaget i slutet av november.

Givetvis kommer programmet att anpassas till detta, under förutsättning att förslaget går igenom. Vi återkommer med besked kring detta längre fram!

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Förändringar i RUT-avdraget? - ctl00_twimg Fjärrsupport: