2019-07-10

Förändringar i växa-stödet

Riksdagen har beslutat att det stöd man som enmansföretagare kan få för den först anställde ska gälla i 24 månader, istället för som tidigare i 12 månader. De nya reglerna träder i kraft 1 augusti 2019 och gäller anställningar som påbörjats 1 mars 2018 och senare. 

Växa-stödet innebär att arbetsgivare bara behöver betala ålderspensionsavgiften på 10,21% (istället för fulla arbetsgivaravgifter) under 12 månader för den först anställde. Taket för stödet är lön och ersättningar på upp till 25 000 kr. Får den anställde en högre lön än så, ska fulla arbetsgivaravgifter betalas på det överskridande beloppet.

Pågående anställningar med växastöd

Enligt reglerna ska förlängningen gälla även pågående anställningar med växastöd om anställningen påbörjats 1 mars 2018 eller senare. För anställningar som påbörjats innan 1 mars 2018 blir det ingen förlängning. Reglerna träder i kraft 1 augusti 2019, vilket innebär att anställningar som påbörjats före 1 juli 2018 kommer att ha nått slutet av sin första 12-månadersperiod innan de nya reglerna börjar tillämpas. Man får inte starta en ny 12-månadersperiod från 1 augusti utan får istället begära omprövning av arbetsgivardeklarationen på individnivå (AGI) för glappet.

Hantering i löneprogrammet

För att tillämpa reglerna om växastöd bockar du i avsedd ruta på anställdakortets flik Lön och skatt. I programmet finns ingen inbyggd tidskontroll, utan det är du själv som måste hålla reda på när du ska bocka ur inställningen igen (efter 12 eller 24 månader beroende på när anställningen påbörjats).

På summeringsfliken nere till vänster i löneregistreringen kan du se hur stort underlag som finns registrerat för respektive procentsats. Beräkningen tar även hänsyn till tidigare löner med samma utbetalningsmånad.

Bokföring av växastöd

Från och med version 2019.3.100 har vi gjort om hur konteringen av växastödet sker för att göra det tydligare. För respektive lönerad sker en uppbokning av fulla arbetsgivaravgifter. Därefter sker en korrigering för den del av arbetsgivaravgiften där den lägre procentsatsen (10,21%) ska gälla.

Kontering_vaxastod.png

Här kan du läsa mer om Växastöd >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Förändringar i växa-stödet - ctl00_twimg Fjärrsupport: