2020-07-06

Förebyggande sjukpenning – så här gör du

Från och med 1 juli gäller tillfälliga bestämmelser kring förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19.

Regeringen har beslutat om en förordning (2020:582) som innebär att personer, som enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillhör en riskgrupp, får rätt till sjukpenning i förebyggande syfte om den försäkrade helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att bli smittad av covid-19.

Regeringen har även beslutat att en person har rätt till smittbärarpenning om den försäkrade helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att en närstående smittas med covid-19, i de fall den närstående tillhör riskgruppen.

Ersättningen för både sjukpenningen och smittbärarpenningen, som beviljas av Försäkringskassan, utgår med högst 804 kr per dag.

I ansökan om sjukpenning eller smittbärarpenning ska sökande lämna uppgift om att han eller hon inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och inte har erbjudits andra arbetsuppgifter inom ramen för sin anställning.

Förordningen träder i kraft 1 juli 2020 och avser tid från och med 1 juli 2020 till och med utgången av september 2020.

Hantering av förebyggande sjukpenning i BL Lön Plus

Om du ska registrera avdrag för förebyggande sjukpenning i Lön Plus använder du dig av avvikelsen för sjukfrånvaro, men då arbetsgivaren i det här fallet inte ska stå för någon sjuklön ska du markera rutan endast sjukavdrag. I samband med det kommer även bocken i rutan för karensavdrag tas bort, då inte heller det ska registreras i det här fallet.

Forebyggande_sjukpenning.png

Hantering av förebyggande sjukpenning i "lilla" BL Lön

I det lilla löneprogrammet där det inte finns någon avvikelsehantering kan du istället lägga upp en särskild löneart för Förebyggande sjukpenning om du så önskar.

Förslagsvis görs detta genom att du under Uppläggning – Lönearter där du kan högerklicka på den lönart du normalt använder för sjukavdrag från dag 15, exempelvis löneart 271 (heldag) eller 274 (del av dag). Välj Kopiera löneart och anget ett nytt id för den nya lönearten. Redigera sedan denna nya löneart och justera namnet. I övrigt ska inställningarna vara samma.

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Förebyggande sjukpenning – så här gör du - ctl00_twimg Fjärrsupport: