Försäljning till privatpersoner inom EU – One Stop Shop

Från 1 juli 2021 kan du som har försäljning till privatpersoner använda en ny e-tjänst, OSS – One Stop Shop, hos Skatteverket för att redovisa denna typ av försäljning (exempelvis varor eller elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU). I dessa fall ska du som säljare redovisa moms i köparens land. 

För att underlätta hanteringen finns alltså en e-tjänst hos Skatteverekt där du hanterar all försäljning till privatpersoner inom EU. Du behöver alltså inte momsregistrera dig i samtliga länder där du har privatpersoner som kunder.

Hos Skatteverket kan du läsa mer om reglerna kring One Stop Shop och hur du registrerar dig >>

Vi har för närvarande inte något specifikt stöd för hantering eller redovisning av OSS i programmet, däremot finns några befintliga funktioner du kan använda för att underlätta OSS-hanteringen. I den här artikeln går vi igenom hur du kan få ut underlaget både från bokföringen och faktureringen, du väljer naturligtvis den metod som passar dig bäst.

Tänk på att om du är registrerad för One Stop Shop behöver du redovisa varje period i e-tjänsten, även om du inte haft någon försäljning.

Underlag från bokföringen 

Om du vill kunna se försäljningen per land i din bokföring och ta fram underlag till OSS-redovisningen från din bokföring kan du tillämpa följande punkter: 

 • Om du registrerat dig för OSS ska din kund vid köpet betala den momssats som gäller i kundens land. Det innebär att du behöver tillämpa olika momssatser på din försäljning, beroende på var din kund hör hemma. Säljer du till flera EU-länder behöver du alltså bokföra försäljningen på olika försäljningskonton. Dessa ska du inte redovisa i din svenska momsdeklaration, så du behöver se till att dessa konton inte ligger med i intervallet under Uppläggning – Momsuppgifter – knappen Skattedeklaration.

  Skattedeklaration.png

 • På fakturan ska du lägga på den moms som gäller i köparens land. Även denna moms bör redovisas på ett separat bokföringskonto. Tänk på att även här säkerställa att dessa konton inte ingår i intervallet för den svenska momsredovisningen. 

  Se vilken momssats som gäller i respektive land hos Europeiska kommissionen >> 
 • Genom att använda helt separata konton kan du ta ut exempelvis en huvudbok för den period du ska redovisa i One Stop Shop genom att välja Utskrift – Bokföringsrapporter. Filtrera på dina valda försäljnings- och momskonton och datumintervall för att få fram uppgifterna.

 • Du kan också ange ett separat redovisningskonto för den här typen av moms, som du kan använda för att efter periodens slut tömma de momskonton som används för OSS-försäljningen. Detta konto ska naturligtvis inte heller finnas med i inställningarna för den svenska momsdeklarationen.

Underlag från faktureringen

Om du vill ta ut underlaget till OSS-redovisningen från fakturahistoriken kan du tillämpa följande punkter.

Observera att om du använder BLA för att ta ut underlaget till din svenska momsredovisning måste du se till att använda separata försäljningskonton som inte ingår i skattedeklarationsupplägget för försäljningen som omfattas av OSS. 

 • De kunder där försäljningen omfattas av OSS till kan du med fördel lägga in i en särskild kundkategori, exempelvis OSS, i fältet Kategori under Uppläggning – Kunder.

  OSS-kund.png

 • Genom att lägga upp separata artiklar kodade som momsfria, kan du styra in försäljningen på respektive försäljningskonto. Du bör ställa in artiklarna som hanterar försäljning till privatpersoner inom EU som momsfri (för hantering av moms, se nedan).

  OSS-artikel.png

 • Då programmet inte hanterar andra momsnivåer än de svenska kan du arbeta med momsartiklar för moms som redovisas inom OSS, dvs artiklar som endast påverkar momsen. Lägg upp en vanlig artikel som du anger momskod 7 – Momsartikel på. Du kan också ange ett momskonto som försäljningskonto (inte momskonto) så kommer programmet att bokföra momsen korrekt.

 • Vid registrering av en faktura ska du alltså se till att använda den eller de artiklar du lagt upp knutna mot rätt bokföringskonto. Utifrån de belopp du registrerar beräknar du sedan momsen per momssats och lägger in detta på de upplagda momsartiklarna.

 • Om du säljer både varor och tjänster inom OSS ska dessa redovisas i olika steg i Skatteverkets e-tjänst. Du bör därför dela upp dina artiklar efter vilken typ av försäljning det gäller. Förslagsvis använder du olika varugrupper för varor och tjänster som omfattas av OSS. Inställningen görs under Uppläggning – Artiklar – fältet Varugrupp.

 • När du ska redovisa din OSS-försäljning (senast sista dagen månaden efter periodens utgång) kan du ta fram ett underlag från fakturahistoriken under Utskrift – Historik – Fakturering. Gör ett urval på angiven kundkategori samt perioden. Se även till att göra filtreringen på artikelnummer för att få en summering per artikel under perioden. Om du ska redovisa både varor och tjänster ser du till att ta ut två underlag, ett där du gör urval på varugruppen för varor och ett på varugruppen för tjänster.

  Historik_OSS.png

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Försäljning till privatpersoner inom EU – One Stop Shop - ctl00_twimg Fjärrsupport: