2019-05-15

Har du anställda med oregelbundet schema?

Inom vissa branscher är det vanligt med en fast sysselsättningsgrad, men med varierande arbetsscheman, vilket tidigare varit svårt att få till fullt ut. I samband med version 2019.2.100 har vi gjort förbättringar kring detta, så är du berörd av det, kolla in den här artikeln!

Vi har tidigare rekommenderat er kunder som ställts inför att ni vet en persons sysselsättningsgrad, men där ni inte kunnat ange timmar för varje dag att lägga upp ett 0-schema, dvs ange 0 i timmar för respektive dag. Detta för att sedan göra justeringar i schemat för de dagar då ni ska registrera avvikelser. Det har dock varit problem när de anställda ska ta ut semester eftersom varken semesterfaktor eller sysselsättningsgrad funnits i ett sådant 0-schema.

I samband med releasen av 2019.2.100 har vi gjort förbättringar kring detta och du kan numera lägga upp ett schema utan timmar men med en sysselsättningsgrad och en semesterfaktor så att även semester kan hanteras. Dessutom har vi underlättat ändringen i schemat då den numera kan göras direkt i samband med avvikelseregistreringen.

Lägga upp arbetsschema utan timmar

När du lägger upp ett arbetsschema utan timmar ska du istället lägga till uppgifter om Genomsnittlig arbetstid i timmar och dagar - så kommer sysselsättningsgrad och semesterfaktor att beräknas. Dessa fält kommer vara öppna på scheman där man ännu inte lagt in timmar för respektive veckodag, men blir låsta om du börjat fylla i där.

Upplaggning_arbetsschema.png

Om du sedan tidigare använder dig av ett nollschema/schema utan timmar på dina anställda rekommenderar vi att du lägger upp ett nytt arbetsschema där du anger genomsnittlig arbetstid för att även kunna hantera semester. Du behöver därefter koppla det nya schemat till dina anställda via knappen Koppla schema i den uppdaterade schemavyn som också finns med i den senaste versionen av programmet.

Ändra schemat i samband med avvikelseregistreringen

När du registrerar avvikelser för anställda med ett arbetsschema utan timmar behöver du först ange hur många timmar personen skulle ha jobbat för att beräkningarna ska bli korrekta. Detta har tidigare gjorts via Mer – Ändra arbetsschema eller genom högerklick på en dag i kalendariet. Från och med nu kan detta göras smidigare i samband med själva avvikelseregistreringen. 

När du valt avvikelse och angett tidsperiod för densamma kan du även bocka i att arbetsschemat ska ändras för dagarna i perioden samt ange hur många timmar personen skulle ha jobbat. 

Andring_i_arbetsschemat.png

Naturligtvis kan denna funktionalitet användas även för personer som har timmar i sina arbetsscheman, om det visar sig vara en tillfällig ändring.

Här kan du läsa mer om Arbetsschema >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Har du anställda med oregelbundet schema? - ctl00_twimg Fjärrsupport: