2019-06-05

Höjt tak för RUT-avdrag

Riksdagen har nu beslutat att taket för RUT-tjänster höjs till 50 000 kr per år för personer som inte är fyllda 65 år. Detta innebär att taket blir lika för alla igen.

Enligt dagens regler kan personer som är fyllda 65 år vid årets ingång få RUT-avdrag med upp till 50 000 kr per år. För personer som inte fyllt 65 år (vid årets ingång) är taket 25 000 kr. Beslutet innebär en återgång till det regelverk som gällde före den 1 januari 2016, då sänkningen av taket till 25 000 kronor infördes.

Ikraftträdande

Ändringarna träder i kraft 1 juli 2019, men gäller hela beskattningsåret 2019.

För den som har förmån av hushållsarbete från sin arbetsgivare gäller det höjda taket för förmåner som kommer den anställde till del efter 30 juni 2019.

Funktionalitet i programmet

Vi har sedan tidigare funktionalitet för att göra RUT-avdrag i samband med registrering av fakturor/order. Den kontroll som talar om när en person slagit i taket (observera att programmet endast håller koll på fakturor från det egna företaget, inte utnyttjat RUT-avdrag hos andra leverantörer) kommer att anpassas till det nya taket.

Denna ändring kommer att hanteras i en kommande version, 2019.3.100 (och senare). Versionen släpps i god tid innan de nya reglerna börjar gälla, preliminärt innan midsommar.

Här kan du läsa mer om programmets funktion för Skattereduktion ROT och RUT >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Höjt tak för RUT-avdrag - ctl00_twimg Fjärrsupport: