2020-01-20

Höjt traktamente för 2020

För 2020 gäller nya traktamentesbelopp! Detta som en följd av det höjda basbeloppet vilket ligger till grund för beräkningen av det skattefria traktementesbeloppet.

I och med att traktamentet beräknas till 0,005 prisbasbelopp avrundat till närmaste tiotal kronor kommer dessa belopp att gälla för 2020 (2019 års siffror inom parantes):

  • Hel dag: 240 kr (230 kr)
  • Halv dag: 120 kr (115 kr)
  • Nattraktamente (vid eget boende): 120 kr (115 kr)

Om den anställde får fria måltider ska traktamentet reduceras enligt följande:

  • Frukost: 48 kr (46 kr)
  • Lunch eller middag: 84 kr (81 kr)
  • Lunch och middag: 168 kr (161 kr)
  • Frukost, lunch och middag: 216 kr (207 kr)

För nyupplagda företag kommer dessa värden att gälla automatiskt, men i befintliga företag behöver du själv göra justeringar på dina lönearter, alternativt importera dem på nytt (Uppläggning – Lönearter – knappen Mer – Importera lönearter). 

Om du använder våra standardlönearter är det lönearterna med id 301-302 samt 330-332 som hanterar traktamenten.

Här kan du läsa mer om Aktuella belopp 2020 >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Höjt traktamente för 2020 - ctl00_twimg Fjärrsupport: