2020-12-28

Inventering av lagret

Vid årsskiftet är det många som inventerar sitt lager. För att göra en inventering i Fakturering Plus arbetar du enligt denna arbetsgång:

  1. Påbörja ny inventering och frys lagret. Gå via Aktivitet – Inventering – Påbörja ny inventering. Här tar du bort en eventuell tidigare frysning av lagret (från föregående inventering). Nästa steg är att frysa lagret. Markera de poster som ska frysas och klicka på Frys lager.
  2. Skriv ut en inventeringslista. Under Utskrift – Lager – Inventeringslista kan du skriva ut en lista över dina lagerartiklar som kan vara till hjälp vid inventeringen.
  3. Inventera lagret. Nu är det dags att räkna artiklarna på det fysiska lagret. Det fysiska lagret får inte röras medan inventeringen pågår. Det går däremot bra att registrera order medan lagret räknas.
  4. Öppna dörrarna till lagret. När allt är räknat är det okej att plocka i lagret igen.
  5. Registrera inventerade mängder. Gå via Aktivitet – Inventering – Registrering inventerade mängder. Här kan du hämta det frusna lagret och lägga in de värden du kommit fram till i samband med inventeringen.
  6. Skriv ut inventeringslistan igen. Efter att du uppdaterat registreringen av de inventerade mängderna kan du skriva ut en inventeringslista igen så visar den eventuella lagerdifferenser.

Här kan du läsa mer om inventering >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Inventering av lagret - ctl00_twimg Fjärrsupport: