2019-02-20

Karensavdrag

När en anställd insjuknar 1 januari 2019 eller senare ska nya regler tillämpas kring hantering av karens. Numer ska sjuklön betalas ut redan dag 1 och från sjuklönen ska ett karensavdrag göras. 

Karensavdraget är ett avdrag från sjuklönen som görs i samband med sjukfrånvaro. Avdraget är 20% av den sjuklön som man beräknas få vid sjukfrånvaro under en genomsnittlig arbetsvecka. 

För att tillämpa de nya reglerna om karensavdrag krävs att du har programversion 2019.1.100 (eller senare).

BL Lön Plus

För att hantera karensavdraget har vi gjort anpassningar i löneavtalen och lagt till en del nya lönearter. Dessa anpassningar kommer att införas när en ny avvikelseperiod påbörjas under 2019. Det gäller både våra standardavtal och era egna kopior av löneavtal. Ni som har egna kopior som är anpassade till kollektivavtal måste därför se över reglerna om karensavdrag i kollektivavtalen och göra nödvändiga anpassningar i era egna löneavtal i programmet.

Karensavdraget kommer att beräknas utifrån ledning av det schema ni har på anställda. Om ni inte har ett schema eller ett schema utan timmar, så kommer programmet att använda konstanten K7 (arbetstid per vecka) för att beräkna karensavdraget.

Vi inför även en ny konstant, SK (Sysselsättningsgrad karens, %), där ni kan ange sysselsättningsgrad i procent. Denna används t ex när en anställd är partiellt föräldraledig. Det kan också bli aktuellt att använda konstanten GL (Genomsnittlig rörlig lön) som avser rörliga lönedelar som t ex provision som ska ligga till underlag för sjuklön och karensavdrag.

I löneregistreringen kommer ni att kunna se vad ett beräknat (maximalt) karensavdrag är för löneperioden i summeringsrutan.

Läs mer om karensavdrag för BL Lön Plus >>

BL Lön

För dig som använder ”lilla” lön (utan semesterhantering och kalendarium) har vi infört nya lönearter för att hantera karensavdrag och sjuklön från dag ett.

Nytt är också konstanten SK (Sysselsättningsgrad karens %) där ni kan ange genomsnittlig sysselsättningsgrad vid t ex partiell föräldraledighet. Konstanten används om ni vill ha kvar konstanten arbetstid i K7 (arbetstid per vecka) eller månadslön i K1 och registrerar föräldraledighet eller tjänsteledighet och därför ska ha ett annat underlag till beräkningen av karensavdrag istället för det som är angivet i K7 och K1. 

Läs mer om karensavdrag för BL Lön >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Karensavdrag - ctl00_twimg Fjärrsupport: