2021-01-25

Kom ihåg att begära ROT/RUT-pengar från Skatteverket!

För husarbeten som utförts och betalats under 2020 måste begäran om utbetalning ha kommit in till Skatteverket senast 31/1 2021 för att pengar ska betalas ut.

Var noga med att kontrollera datumintervallet i bilden för Begäran om utbetalning så att det verkligen omfattar hela 2020 för att inte missa någon post som ska med.

Om man missar att lämna in begäran om utbetalning i tid finns inga pengar att hämta och skattereduktionen ska hanteras som kundförlust i programmet.

Här kan du läsa mer om funktionen för Skattereduktion >>

”Om du har problem att visa sidan, klicka här för att åtgärda felet. ”

Nyheter - Kom ihåg att begära ROT/RUT-pengar från Skatteverket! - ctl00_twimg Fjärrsupport: